ណៃពិដោ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទីក្រុងណៃពីដោជារដ្ឋធានី ប្រទេសភូមា( មីយ៉ាន់ម៉ា )កាលពីឆ្នាំ២០០៦ ទីក្រុងណៃពីដោត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឡើងនៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃក្រុង យុាំងហ្គូន ទីក្រុងមួយនេះចែកជា៨ ខណ្ឌ ដែលមានប្រជាជនចំនួន ៩២៤៦០៨នាក់និងដង់សុីតេចំនួន១៣១/km2 ណៃពីដោវាគឺស្ថិតនៅ ចំកណ្តាលប្រទេសភូមា( មីយ៉ាន់ម៉ា)និងមានភូមិសាស្ត្រល្អប្រសើរ ដូចនេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាល មីយ៉ាន់ម៉ាបាន ជ្រើសរើសទីតាំងនេះជាទីក្រុងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ភូមិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]