តារាងខួបនៃធាតុគីមី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តារាងខួបធាតុគីមី (អង់គ្លេសLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found.) គីជាតារាងមួយដែលបង្ហាញអំពីអាតូមនានា ដែលត្រូវគេរកឃើញនិងស្គាល់នៅក្នុងគីមីវិទ្យា ។ នៅក្នុងតារាងនេះ ធាតុគិមីត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយ តាមលេខអាតូមរបស់ខ្លួនពីតូចទៅធំ។ លេខអាតូមរបស់ធាតុគីមីគឺមានចំនួនដូចគ្នានឹងចំនួននៃអេឡិចត្រុងប្រូតុងនៅក្នងអាតូម

តារាងខួបធាតុគីមី ត្រូវបានតម្រៀបឡើងជា២ផ្នែក៖ ខួប (periods) និងក្រុម (groups)

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]