តូនី វ៉ាការ៉ូ

ពីវិគីភីឌាលោកតូនី វ៉ាការ៉ូ

លោកតូនីវ៉ាការ៉ូកើតខែធ្នូទី២០ឆ្នាំ១៩២២ ។ ឬហៅក្រៅថាមីឆែល ( Michael ) ជាជាងថតរូបអាមេរិចកាំងដែលគាត់ទទួលកិត្តិយសល្បីល្បាញ នេះដោយសារតែរូបថតរបស់គាត់ដែលបានថតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំ១៩៤៤ ៕ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៤៥ នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បន្ទាប់ពីសង្រាមលោកលើកទី២[តំណភ្ជាប់ខូច] គាត់ក្លាយជាជាងថតហ្វេសិនសូ និងឡាយសតាយរបស់ទស្សនាវត្តីអាមេរិច ៕ គាត់កើតនៅក្នុង គ្រីនស្បើក នៅក្នុងគ្រួសារ ផិនសីលវ៉ានា ហើយជាកូនទី២ក្នុងចំនោមកូន៣នាក់ ។គាត់ជាកូនប្រុសតែមួយក្នុងគ្រួសារពុក របស់គាត់ជាជនអន្តោប្រវេសអ៊ីតាលី។ពុករបស់គាត់ឈ្មោះយូសេបអានតាណូ កើតនៅ ទី១៤តុលាឆ្នាំ១៨៧៤ ។ហើយគ្រួសាររបស់ទាំងមូល ក៏បានប្តូទីលំនៅទៅអ៊ីតាលីវិញជាកន្លែងដែលតូនីចំនាញភាពជាយុវវ័យរបស់គាត់ ។ វ៉ាការ៉ូបានប្រយុទ្ធចាប់ពីឆ្នាំ១៩៤៤ដល់១៩៤៥​ជាសាធារណនិងលើកទី៨៣នៃការបំបែកទ័ពជើងគោករបស់អាមេរិកក្នុងណ័រមាឌី​ហើយបន្ទាប់ មកនៅក្នុងអាឡឺម៉ង់ ។ ការងាររបស់គាត់គឹជាសេនាដសស្តាំដែលមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលថ្ងៃសំរាប់ថតរូប នៅចុងបញ្ជប់នៃសង្គាមក្នុង អឺរ៉ុប ។ លោកវ៉ាការរ៉ូបានក្លាយជាមន្រីផ្នែកខាងថតរូបការសែតឌីវ៉ាយសិនញូផេភើ នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ គាត់បានលាឈប់ពីសង្រ្គាម វ៉ាការ៉ូក៏ស្នាក់នៅក្នុប្រទេសអាឡឹម៉ង់ជាកន្លែងដែលគាត់បានទទួលការងាតំបូងរបស់គាត់ជាជាងថតរូបសំរាប់សហរដ្ឋអាមេរិច ហើយនៅចុង សបា្តហ៏គឹនៅថ្ងៃអាទិត្យជាស៊ុបព្លីមិនរបស់អាមេរិច និង អាមីញូផេភើស្តា និង ស្ត្រីប រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៤៩ លោកវ៉ាការ៉ូបានធ្វើការថតរូបនៅ ក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អឺរ៉ុប ជា Documenting post war life .បន្ទាបើពីការវិលត្រឡប់របស់គាត់មកប្រទេសអាមេរិចក្នុងឆ្នាំ១៩៤៩ កាត់បាន ធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឺមជិវិតរបស់គាត់និងបន្ទាប់មកក៏បានចូលរួមកាងាក្នុងទស្សនាវត្តីហ្វែ ( the magazine Flair​ ) ។ រូបថតរបស់គាត់ដេលខិតខំថតក្នុងកំឡុងពេលសង្រ្គាមដែលចំនួន៤០០០រូបភាពក៏ត្ូវបាត់បង់ទៅដោយចៃដន្យនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៤៨ ។