ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ្នកថតរូប

ពីវិគីភីឌា

អ្នកថតរូបល្បីៗ[កែប្រែ]

ូអ្នកថតរូបជាច្រើននៅលើពិភពលោក ដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គ្រាម ។​

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "អ្នកថតរូប"

ទំព័រចំនួន៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។