តំបន់យូណាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តំបន់យូណាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ជាប់នឹងអាណាចក្រខ្មែរ សម័យមហានគរ។ ដែលជាចុងនៃផ្នែកខាងត្បូងនៃចិន គ្រា ដែលប្រទេសម៉ុងហ្គោល ឈ្លានពានចិន ដែលមានជនជាតិតៃស្យាម មុនហ្នឹងពួកជនជាតិនេះធ្វើដំណើរវាទីទឹកដីនៅផ្នែកខាងត្បូង មានចេញមកជា៤ក្រុម។