ត្សៃ អ៊ីងវិន

ពីវិគីភីឌា
ត្សៃ អ៊ីងវិន
蔡英文
ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋចិន
ក្នុងការិយាល័យ
20 May 2016
ប្រធានរដ្ឋាភិបាលលីន ឈួន
ឡាយ ឈីងតេ
អនុប្រធានឆេន ចៀនយ៉េន
មុនម៉ា អ៊ីងជីវ
ប្រធានគណបក្សជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យ
ក្នុងការិយាល័យ
28 May 2014
មុនស៊ូ ត្សេងឆាង
ក្នុងការិយាល័យ
27 April 2011 – 14 January 2012
មុនគ័រ ចៀនមីង (Acting)
បន្ទាប់ឆេន ជូ (Acting)
ក្នុងការិយាល័យ
20 May 2008 – 17 March 2011
មុនសៀ ចាងធីង (Acting)
បន្ទាប់គ័រ ចៀនមីង (Acting)
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋតៃវ៉ាន់
ក្នុងការិយាល័យ
25 January 2006 – 21 May 2007
ប្រធានរដ្ឋាភិបាលស៊ូ ត្សេងឆាង
មុនអ៊ូ រ៉ុងអ៊ី
បន្ទាប់ឈីវ អ៊ីយ៉េន
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ក្នុងការិយាល័យ
1 February 2005 – 24 January 2006
បន្ទាប់អ៊ូ មីងមីង
រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការដីគោក
ក្នុងការិយាល័យ
20 May 2000 – 20 May 2004
ប្រធានរដ្ឋាភិបាលថាង ហ្វេ
ចាង ចុនសង់
យ៉ូវ ស៊ីគុន
រងឆេន មីងថុង
មុនស៊ូ ឈី
បន្ទាប់អ៊ូ ចាវសៀ
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត (1956-08-31) 31 August 1956 (អាយុ 67)
តៃប៉ិ, ប្រទេសតៃវ៉ាន់
គណបក្ស​នយោបាយឯករាជ្យ (មុនឆ្នាំ 2004)
គណបក្សជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យ (បន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2004)
លំនៅដ្ឋានទីលំនៅយ៉ុងហេ
ការអប់រំNational Taiwan University (LLB)
Cornell Law School (LLM)
London School of Economics (PhD)
ហត្ថលេខា
ត្សៃ អ៊ីងវិន
"Tsai Ing-wen" in Chinese characters
Traditional Chinese
Simplified Chinese
Hanyu PinyinCài Yīngwén

ត្សៃ អ៊ីងវិនឆាយ អ៊ីងវិន (ចិនសាមញ្ញ: 蔡英文, ចិនពេញ: 蔡英文, ភីនអ៊ីន: Cài yīngwén កើត 31 សីហា 1956) ជាអ្នកនយោបាយតៃវ៉ាន់ និងការសិក្សាបម្រើជាប្រធានាធិបតីទី 7 របស់សាធារណរដ្ឋចិន (តៃវ៉ាន់) ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 សមាជិករបស់គណបក្សជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យ (Democrat Progressive Party - DPP) ត្សៃជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងរបស់តៃវ៉ាន់ នាងបានបម្រើជាប្រធានគណបក្សជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យ តាំងពីឆ្នាំ 2020 ហើយពីមុនពីឆ្នាំ 2008 ដល់ 2014 និង 2014 ដល់ 2018

ឯកសារយោង[កែប្រែ]