ថាវ គន្ធ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

លោក ថាវ គន្ធ បានរួមជាមួយលោក តិប យក់ និពន្ធវចនានុក្រមបារាំង-ខ្មែរ/DICTIONNAIRE FRANÇAIS-KHMER ដែលត្រូបានបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី១នៅឆ្នាំ១៩៦៧