ទន្ទ្រីតធំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទន្ទ្រីតធំ
Glareola maldivarum - Beung Borapet.jpg
ស្ថានភាពអភិរក្ស
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
Binomial name
Glareola maldivarum
Forster, 1795

ទន្ទ្រីតធំ (ជាភាសាអង់គ្លេស oriental pratincole, the grasshopper-bird ឬ swallow-plover, ពាក្យបច្ចេកទេស Glareola maldivarum), is a wader in the pratincole family, Glareolidae.

G. maldivarum
Lockyer Waters, SE Queensland, Australia

References[កែប្រែ]

  1. BirdLife International (2012). "Glareola maldivarum". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. International Union for Conservation of Nature. Retrieved 26 November 2013.