ទិស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

យល់ដឹងអំពី ទិស

បុរាណលោកអោយគោរពទិសទាំង៦[កែប្រែ]

ទី១ លោកអោយគោរពទិសខាងមុខ ទុកដូចគោរពទិសខាងកើត គឺគោរពមាតាបិតាជាអ្នកបង្កើតយើងទុកដូចជាព្រះ ទុកដូចជាព្រះព្រហ្មណ៍។
ទី២ លោកអោយគោរពទិសខាងស្ដាំ ឬខាងត្បូង គឺគោរពគ្រូ ព្រឹទ្ធាចារ្យ អ្នកដឹកនាំបង្រៀនយើង។
ទី៣ លោកអោយគោរពទិសខាងក្រោយ ឬខាងលិច មើលខុសត្រូវកូន ប្រពន្ធដែលលេចចេញពីយើង។
ទី៤ លោកអោយគោរពទិសខាងឆ្វេង ឬខាងជើង អាចជួយឧបត្ថម្ភម្ដាយធំ ឳពុកធំ ម្ដាយមីង ឳពុកមា តាមលទ្ធភាព អាចជួយបាន ឬញាតិជិតខាង។
ទី៥ លោកអោយគោរពទិសខាងលើគឺគោរពអ្នកមានសីល។
ទី៦ លោកអោយគោរពទិសខាងក្រោម គឺអ្នកបំរើ ឬសត្វ មើលខុសត្រូវគ្នាផង គ្នាចង់រស់ដូចយើងដែរ។ កុំចេះតែសម្លាប់។

"ក្មេងស្គាល់ទិសបួន តាមក្បួនទិសប្រាំបី មាននិស្ស័យស្គាល់ទិសដប់" --សុខ គឹមហេង--

ទិសទាំងបួន[កែប្រែ]

 • ជើង
 • ត្បូង
 • លិច
 • កើត

ទិសទាំងប្រាំបី[កែប្រែ]

ឈ្មោះ​ទិស​ទាំង​ប្រាំ​បី
 • ឧត្តរ(ជើង)
 • ឦសាន(ជើងឆៀងកើត)
 • បូព៌(កើត)
 • អាគ្នេយ៍(កើតឆៀងត្បូង)
 • ទក្សិណ(ត្បូង)
 • និរតី(ត្បូងឆៀងលិច)
 • បស្ចឹម(លិច)
 • ពាយ័ព្យ(លិចឆៀងជើង)

ទិសទាំងដប់[កែប្រែ]

 • ឧត្តរ(ជើង)(ឆ្វេង)
 • ឦសាន(ជើងឆៀងកើត)
 • បូព៌(កើត)(មុខ)
 • អាគ្នេយ៍(កើតឆៀងត្បូង)
 • ទក្សិណ(ត្បូង)(ស្ដាំ)
 • និរតី(ត្បូងឆៀងលិច)
 • បច្ចិម(លិច)(ក្រោយ)
 • ពាយ័ព្យ(លិចឆៀងជើង)
 • ទិសខាងលើ
 • ទិសខាងក្រោម

ឯកសារយោង ធម៌ចំរើនគុណ (ទទួលការណែនាំពី ព្រឹទ្ធាចារ្យ គៀត ចាន់ថុន, ព្រឹទ្ធាចារ្យ ចាន់ ស៊ីម, ព្រះតេជគុណ ប៉ោង)
រៀបរៀងដោយ សុខ គឹមហេង
១៦ មិនុនា ២០១១