ទីភ្នាក់ងារសារព៌តមាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន គឺជាក្រសួងនៃការចាត់តាំងរបស់អ្នកកាសែតដែលបង្កើតឡើងទៅលើការផ្ដល់អោយមានពីការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៏ព៌តមាន ទៅនឹងអង្គការសារពត៌មាន មានដូចជាៈ កាសែត, ទស្សនាវដ្ដី, និង វិទ្យុ, និង ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៏ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ក្រសួងសារព៌តមានក៏បានធ្វើការចង្អុលបង្ហាញទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដូចជា សេវាកម្មបំរើផ្ញើរសារតាមទូរលេខ, សារព៌តមានផ្ញើរសារជាសំលេង ឬក៏សេវាកម្មសារព៌តមាន

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

ក្រសួងទីភ្នាក់ងារសារព៌តមានមានវ័យចំនាស់ជាងគេបំផុតគឺជា ក្រសួងសារព៌តមាននៃប្រទេសបារាំង (Agence Frence-Press) ហៅកាត់ថា (AFP)។ទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៣៥ ដោយអ្នកបកប្រែជនជាតិបារាំងម្នាក់ ហើយទីភ្នាក់ងារ ផ្សព្វផ្សាយ (Charles-Louis Havas) ដូចគ្នាទៅនឹង (Agence Havas) ដែរវាគឺចាសារះសំខាន់ទាំងពីររបស់ លោក(Paul Julius Reuter) និង លោក (Bernhard Wolff) ក្រោយមក ក៏បានដាក់ប្រណាំងប្រជែង ជាមួយនិង ទីភ្នាក់សារព៌តមាននៅក្នុងទីក្រុង ឡុងដុងន៏,(London)និងនៅក្នុងទីក្រុង បែកឡាំង, (បែកឡាំង) វាមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឆ្ងាយណាស់ គឺគ្មានគូរប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ១៨៥៣, នៅក្នុងទីក្រុង ទូរីន, (Turin), លោក (Guglielmo Stefani) បានបង្កើត (Agenzia Stefani) អោយបានក្លាយទៅជាទីភ្នាក់អារដ៏មាន ឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ នៃប្រទេស (អ៊ីតាលី), (Italy) ហើយអន្តរជាតិក៏បានទទួលស្គាល់នូវភាព ប្រាស្រ័យទាក់តងនោះ ជាមួយនិង (Manlio Morgagni) ។ ក្នុងការបង្គាប់បញ្ជាទៅលើ ការកាត់បន្ថយការចំនាយ សំរាប់អាជីវកម្មហើយក៏មានការរីកចំរើនឡើង ពីការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពណិជ្ជកម្ម បានផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនទៅលើការធ្វើជំនួញ របស់កូនប្រុសរបស់លោក ហាវា, Hava, ដែលគាត់បានតទួលសេចក្ដីជោគជ័យ របស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៥២ ដោយលោក Ruter,និង លោក (Wolff)