ទុង សៀន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទុង សៀន

ទុង សៀន (Dong Xian: ២៣ មុនគ.ស - ១ មុនគ.ស) គឺជាអ្នកនយោបាយ រាជវង្សហាន ប្រទេសចិនបុរាណ។ នៅអំឡុងពេល ២ ឬ ៣ ឆ្នាំ គាត់បានប្រែក្លាយពី មន្ត្រីជាន់ទាប ជា មន្ត្រីដ៏មានអំណាចម្នាក់ក្នុង ចក្រភព អាយ