រាជវង្សហាន

ពីវិគីភីឌា
រាជវង្សហាន

汉朝/漢朝
២០៦ ម.គ–២២០ គ.ស
The Han Empire in 87 BC (core provinces in brown), with commanderies (red dots) and protectorates (green dots) shown
The Han Empire in 87 BC (core provinces in brown), with commanderies (red dots) and protectorates (green dots) shown
ស្ថានភាព{{#if:អាណាចក្រ |អាណាចក្រ |
ធានីឆាងអាន
(២០៦ម.ស – ៩គ.ស, ១៩០–១៩៥គ.ស)

ឡកយ៉ាង
(២៥–១៩០គស, ១៩៦គស)

ស៊ឺឆាង
(១៩៦–២២០គស)
ភាសាទូទៅ ភាសាចិនបុរាណ
សាសនា
ព្រះពុទ្ធសាសនាចិន, តាវ, លទ្ធិខុងជឺ, សាសនាអ្នកស្រុកចិន
រដ្ឋាភិបាលរបបរាជានិយម
ព្រះរាជា 
▪ ២០២–១៩៥ ម.គ
ព្រះរាជាកាវស៊ូ
▪ ២៥–៥៧ គ.ស
ព្រះរាជាគ័ងអ៊ូ
ឧបរាជ្យ 
▪ ២០៦–១៩៣មគ
Xiao He
▪ ១៩៣–១៩០មគ
Cao Can
▪ ១៨៩–១៩២គស
តុង ជូ
▪ ២០៨–២២០គស
ឆាវ ឆាវ
▪ ២២០គស
ឆាវ ភី
ប្រវត្តិសាស្រ្ត 
▪ បដិសន្ធិ
២០៦ ម.គ
▪ Battle of Gaixia; Han rule of China begins
២០២ ម.គ
៩–២៣
▪ Abdication to Cao Wei
២២០ គ.ស
ក្រឡាផ្ទៃ
50 BC est.[១]៦០០០០០០ គ.ម (២៣០០០០០ ម៉ាយ ក.)
ប្រជាជន
▪ ២គស[២]
57,671,400
រូបិយវត្ថុBan liang coins and wu zhu coins
Preceded by
Succeeded by
រាជវង្សឈិន
ឆាវ វ៉ី
ស៊ូហាន
អ៊ូខាងកើត
ឥឡូវជាផ្នែកនៃ
History of China
History of China
ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន
សម័យបុរាណ
ថ្មរំលីង រ. ៨៥០០–រ. ២១០០ មគ.
រាជវង្សសៀ រ.២១០០– រ.១៦០០ មគ.
រាជវង្សសាង រ.១៦០០–រ.១០៤៦ មគ.
រាជវង្សចូវ រ.១០៤៥–២៥៦ មគ.
 ចូវខាងលិច
 ចូវខាងកើត
   សម័យផ្ការីក​និងស្លឹកឈើជ្រុះ
   សម័យនគរចម្បាំង
សម័យអធិរាជ
រាជវង្សឈិន ២២១ មគ.–២០៦ មគ.
រាជវង្សហាន ២០៦ មគ.–២២០ គស.
  ហានខាងលិច
  រាជវង្សថ្មី
  ហានខាងកើត
នគរបី ២២០–២៨០
  អ៊ួយ ស៊ូ និង អ៊ូ
រាជវង្សជិន ២៦៥–៤២០
  ជិនខាងលិច នគរ១៦
៣០៤–៤៣៩
  ជិនខាងកើត
រាជវង្សខាងត្បូងនិងខាងជើង
៤២០–៥៨៩
រាជវង្សសួយ ៥៨១–៦១៨
រាជវង្សថាង ៦១៨–៩០៧
  ( ចូវទី២ ៦៩០–៧០៥ )
រាជវង្ស៥ និង
នគរ១០

៩០៧–៩៦០
រាជវង្សលៀវ
៩០៧–១១២៥
រាជវង្សសុង
៩៦០–១២៧៩
  សុងខាងជើង សៀខាងលិច
  សុងខាងត្បូង ជិន
រាជវង្សយាន ១២៧១–១៣៦៨
រាជវង្សមិង ១៣៦៨–១៦៤៤
រាជវង្សឈិង ១៦៤៤–១៩១១
សម័យទំនើប
សាធារណរដ្ឋចិន ១៩១២–បច្ចុប្បន្ន
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត
ចិន

១៩៤៩–បច្ចុប្បន្ន
សាធារណរដ្ឋ
ចិន

(តៃវ៉ាន់)
១៩១២–បច្ចុប្បន្ន

រាជវង្សហាន (ចិនសម័យ: 汉朝; ចិនបុរាណ: 漢朝; ភិងអ៊ិង: Hàn Cháo; វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍: Han Ch'ao; IPA: [xân tʂʰɑ̌ʊ̯], ២០៦មគ – ២២០គស) ជាអតិតរាជវង្ស​មួយ​នៃ​ប្រទេសចិន​ដែលបន្តពីរាជវង្សឈិន (២២១–២០៧មគ) និង​បន្តដោយ​សម័យនគរបី(ឬហៅថាសាមកុក) (២២០–២៨០គស)។ នគរថាង​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មេដឹកនាំ​ចលនា​បះបោរ លីវ ប៉ាង ដែល​ក្រោយ​ពីសោយទីវង្គត្ត​​មាន​ព្រះបរមងារជា​ព្រះរាជាកាវស៊ូ​នៃ​រាជវង្សហាន។ រាជវង្ស​នេះត្រូវបាន​បង្អាក់មួរយៈពេល​ខ្លី​ដោយ​រាជវង្សស៊ីន (៩–២៣គស) របស់​អតីតរាជានុសិទ្ធិវ៉ាង ម៉ាង។ ចន្លោះពេលនៃការផ្អាកមួយរយៈនេះបាន​បំបែកនគរ​ហានជាពីរសម័យកាលគឺ ហានខាងលិច (២០៦មគ – ៩គស) និង ហានខាងកើត (២៥–២២០គស)។ មាន​រយះពេលជាង៤សតវត្ស សម័យកាលរាជវង្សហាន​ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា​ជាសម័យកាល​មាស​ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តចិន [៣]។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុម​ជនជាតិដើម​ចំបង​នៃ​ប្រទេសចិន​គឺ​សំដៅទៅលើ​ប្រជាជនហាន និងអក្សរ​ចិន​គឺសំដៅទៅលើ អក្សរហាន[៤]

អាណាចក្រហានត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់ជាច្រើនដែល​គ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយរដ្ឋបាលកណ្ដាលដែលគេស្គាល់ថាជាអាណាខេត្ត (តំបន់ដែនដីក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រមុខខេត្ត, ភាសាចិន, ភិងអ៊ិង jùn, វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍ chün) និង​រាជាណាចក្រពាក់កណ្ដាលស្វយ័តជាច្រើន។ រាជាណាចក្រទាំងនេះបានបាត់បង់ឯករាជ្យរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងៗ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីចលនាបះបោរនៃនគរប្រាំពីរ។ The Xiongnu, a nomadic steppe confederation,[៥] defeated the Han in 200 BC and forced the Han to submit as a de facto inferior partner, but continued their raids on the Han borders. Emperor Wu of Han (r. 141–87 BC) launched several military campaigns against them. The ultimate Han victory in these wars eventually forced the Xiongnu to accept vassal status as Han tributaries. These campaigns expanded Han sovereignty into the Tarim Basin of Central Asia, divided the Xiongnu into two separate confederations, and helped establish the vast trade network known as the Silk Road, which reached as far as the Mediterranean world. The territories north of Han's borders were quickly overrun by the nomadic Xianbei confederation. Emperor Wu also launched successful military expeditions in the south, annexing Nanyue in 111 BC and Dian in 109 BC, and in the Korean Peninsula where the Xuantu and Lelang Commanderies were established in 108 BC.

After 92 AD, the palace eunuchs increasingly involved themselves in court politics, engaging in violent power struggles between the various consort clans of the empresses and empress dowagers, causing the Han's ultimate downfall. Imperial authority was also seriously challenged by large Daoist religious societies which instigated the Yellow Turban Rebellion and the Five Pecks of Rice Rebellion. Following the death of Emperor Ling (r. 168–189 AD), the palace eunuchs suffered wholesale massacre by military officers, allowing members of the aristocracy and military governors to become warlords and divide the empire. When Cao Pi, King of Wei, usurped the throne from Emperor Xian, the Han dynasty ceased to exist.

The Han dynasty was an age of economic prosperity and saw a significant growth of the money economy first established during the Zhou dynasty (c. 1050–256 BC). The coinage issued by the central government mint in 119 BC remained the standard coinage of China until the Tang dynasty (618–907 AD). To pay for its military campaigns and the settlement of newly conquered frontier territories, the government nationalized the private salt and iron industries in 117 BC. These government monopolies were repealed during the Eastern Han period, and the lost revenue was recouped through heavily taxing private entrepreneurs. The emperor was at the pinnacle of Han society. He presided over the Han government but shared power with both the nobility and appointed ministers who came largely from the scholarly gentry class. From the reign of Emperor Wu onward, the Chinese court officially sponsored Confucianism in education and court politics, synthesized with the cosmology of later scholars such as Dong Zhongshu. This policy endured until the fall of the Qing dynasty in 1911 AD. Science and technology during the Han period saw significant advances, including papermaking, the nautical steering rudder, the use of negative numbers in mathematics, the raised-relief map, the hydraulic-powered armillary sphere for astronomy, and a seismometer employing an inverted pendulum.

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

According to the Records of the Grand Historian, after the collapse of the Qin dynasty the hegemon Xiang Yu appointed Liu Bang as prince of the small fief of Hanzhong, named after its location on the Han River (in modern southwest Shaanxi). Following Liu Bang's victory in the Chu–Han Contention, the resulting Han dynasty was named after the Hanzhong fief.[៦]

ប្រវត្តិសាស្រ្ត[កែប្រែ]

ហានខាងលិច[កែប្រែ]

China's first imperial dynasty was the Qin dynasty (221–206 BC). The Qin unified the Chinese Warring States by conquest, but their empire became unstable after the death of the first emperor Qin Shi Huangdi. Within four years, the dynasty's authority had collapsed in the face of rebellion.[៧] Two former rebel leaders, Xiang Yu (d. 202 BC) of Chu and Liu Bang (d. 195 BC) of Han, engaged in a war to decide who would become hegemon of China, which had fissured into 18 kingdoms, each claiming allegiance to either Xiang Yu or Liu Bang.[៨] Although Xiang Yu proved to be a capable commander, Liu Bang defeated him at Battle of Gaixia (202 BC), in modern-day Anhui. Liu Bang assumed the title "emperor" (huangdi) at the urging of his followers and is known posthumously as Emperor Gaozu (r. 202–195 BC).[៩] Chang'an was chosen as the new capital of the reunified empire under Han.[១០]

A silk banner from Mawangdui, Changsha, Hunan province. It was draped over the coffin of Lady Dai (d. 168 BC), wife of the Marquess Li Cang (利蒼) (d. 186 BC), chancellor for the Kingdom of Changsha.[១១]

At the beginning of the Western Han dynasty, thirteen centrally controlled commanderies—including the capital region—existed in the western third of the empire, while the eastern two-thirds were divided into ten semi-autonomous kingdoms.[១២] To placate his prominent commanders from the war with Chu, Emperor Gaozu enfeoffed some of them as kings. By 157 BC, the Han court had replaced all of these kings with royal Liu family members, since the loyalty of non-relatives to the throne was questioned.[១២] After several insurrections by Han kings—the largest being the Rebellion of the Seven States in 154 BC—the imperial court enacted a series of reforms beginning in 145 BC limiting the size and power of these kingdoms and dividing their former territories into new centrally controlled commanderies.[១៣] Kings were no longer able to appoint their own staff; this duty was assumed by the imperial court.[១៤] Kings became nominal heads of their fiefs and collected a portion of tax revenues as their personal incomes.[១៤] The kingdoms were never entirely abolished and existed throughout the remainder of Western and Eastern Han.[១៥]

Military expansion[កែប្រែ]

To the north of China proper, the nomadic Xiongnu chieftain Modu Chanyu (r. 209–174 BC) conquered various tribes inhabiting the eastern portion of the Eurasian Steppe. By the end of his reign, he controlled Manchuria, Mongolia, and the Tarim Basin, subjugating over twenty states east of Samarkand.[១៦] Emperor Gaozu was troubled about the abundant Han-manufactured iron weapons traded to the Xiongnu along the northern borders, and he established a trade embargo against the group.[១៧] Although the embargo was in place, the Xiongnu found traders willing to supply their needs. Chinese forces also mounted surprise attacks against Xiongnu who traded at the border markets.[១៨] In retaliation, the Xiongnu invaded what is now Shanxi province, where they defeated the Han forces at Baideng in 200 BC.[១៩] After negotiations, the heqin agreement in 198 BC nominally held the leaders of the Xiongnu and the Han as equal partners in a royal marriage alliance, but the Han were forced to send large amounts of tribute items such as silk clothes, food, and wine to the Xiongnu.[២០]

Despite the tribute and a negotiation between Laoshang Chanyu (r. 174–160 BC) and Emperor Wen (r. 180–157 BC) to reopen border markets, many of the Chanyu's Xiongnu subordinates chose not to obey the treaty and periodically raided Han territories south of the Great Wall for additional goods.[២១] In a court conference assembled by Emperor Wu (r. 141–87 BC) in 135 BC, the majority consensus of the ministers was to retain the heqin agreement. Emperor Wu accepted this, despite continuing Xiongnu raids.[២២] However, a court conference the following year convinced the majority that a limited engagement at Mayi involving the assassination of the Chanyu would throw the Xiongnu realm into chaos and benefit the Han.[២៣] When this plot failed in 133 BC,[២៤] Emperor Wu launched a series of massive military invasions into Xiongnu territory. Chinese armies captured one stronghold after another and established agricultural colonies to strengthen their hold.[១៨] The assault culminated in 119 BC at the Battle of Mobei, where the Han commanders Huo Qubing (d. 117 BC) and Wei Qing (d. 106 BC) forced the Xiongnu court to flee north of the Gobi Desert.[២៥]

After Wu's reign, Han forces continued to prevail against the Xiongnu. The Xiongnu leader Huhanye Chanyu (呼韓邪) (r. 58–31 BC) finally submitted to Han as a tributary vassal in 51 BC. His rival claimant to the throne, Zhizhi Chanyu (r. 56–36 BC), was killed by Chen Tang and Gan Yanshou (甘延壽/甘延寿) at the Battle of Zhizhi, in modern Taraz, Kazakhstan.[២៦]

A gilded bronze oil lamp in the shape of a kneeling female servant, dated 2nd century BC, found in the tomb of Dou Wan, wife of the Han prince Liu Sheng; its sliding shutter allows for adjustments in the direction and brightness in light while it also traps smoke within the body.[២៧]

In 121 BC, Han forces expelled the Xiongnu from a vast territory spanning the Hexi Corridor to Lop Nur. They repelled a joint Xiongnu-Qiang invasion of this northwestern territory in 111 BC. In that year, the Han court established four new frontier commanderies in this region: Jiuquan, Zhangyi, Dunhuang, and Wuwei.[២៨] The majority of people on the frontier were soldiers.[២៩] On occasion, the court forcibly moved peasant farmers to new frontier settlements, along with government-owned slaves and convicts who performed hard labor.[៣០] The court also encouraged commoners, such as farmers, merchants, landowners, and hired laborers, to voluntarily migrate to the frontier.[៣១]

Even before Han's expansion into Central Asia, diplomat Zhang Qian's travels from 139 to 125 BC had established Chinese contacts with many surrounding civilizations. Zhang encountered Dayuan (Fergana), Kangju (Sogdiana), and Daxia (Bactria, formerly the Greco-Bactrian Kingdom); he also gathered information on Shendu (Indus River valley of North India) and Anxi (the Parthian Empire). All of these countries eventually received Han embassies.[៣២] These connections marked the beginning of the Silk Road trade network that extended to the Roman Empire, bringing Han items like silk to Rome and Roman goods such as glasswares to China.[៣៣] From roughly 115 to 60 BC, Han forces fought the Xiongnu over control of the oasis city-states in the Tarim Basin. Han was eventually victorious and established the Protectorate of the Western Regions in 60 BC, which dealt with the region's defense and foreign affairs.[៣៤] The Han also expanded southward. The naval conquest of Nanyue in 111 BC expanded the Han realm into what are now modern Guangdong, Guangxi, and northern Vietnam. Yunnan was brought into the Han realm with the conquest of the Dian Kingdom in 109 BC, followed by parts of the Korean Peninsula with the colonial establishments of Xuantu Commandery and Lelang Commandery in 108 BC.[៣៥] In China's first known nationwide census taken in 2 AD, the population was registered as having 57,671,400 individuals in 12,366,470 households.[២]

To pay for his military campaigns and colonial expansion, Emperor Wu nationalized several private industries. He created central government monopolies administered largely by former merchants. These monopolies included salt, iron, and liquor production, as well as bronze-coin currency. The liquor monopoly lasted only from 98 to 81 BC, and the salt and iron monopolies were eventually abolished in early Eastern Han. The issuing of coinage remained a central government monopoly throughout the rest of the Han dynasty.[៣៦] The government monopolies were eventually repealed when a political faction known as the Reformists gained greater influence in the court. The Reformists opposed the Modernist faction that had dominated court politics in Emperor Wu's reign and during the subsequent regency of Huo Guang (d. 68 BC). The Modernists argued for an aggressive and expansionary foreign policy supported by revenues from heavy government intervention in the private economy. The Reformists, however, overturned these policies, favoring a cautious, non-expansionary approach to foreign policy, frugal budget reform, and lower tax-rates imposed on private entrepreneurs.[៣៧]

Wang Mang's reign and civil war[កែប្រែ]

Left image: A Western-Han painted ceramic mounted cavalryman from the tomb of a military general at Xianyang, Shaanxi
Right image: A Western or Eastern Han bronze horse statuette with a lead saddle

Wang Zhengjun (71 BC–13 AD) was first empress, then empress dowager, and finally grand empress dowager during the reigns of the Emperors Yuan (r. 49–33 BC), Cheng (r. 33–7 BC), and Ai (r. 7–1 BC), respectively. During this time, a succession of her male relatives held the title of regent.[៣៨] Following the death of Ai, Wang Zhengjun's nephew Wang Mang (45 BC–23 AD) was appointed regent as Marshall of State on 16 August under Emperor Ping (r. 1 BC – 6 AD).[៣៩]

When Ping died on 3 February 6 AD, Ruzi Ying (d. 25 AD) was chosen as the heir and Wang Mang was appointed to serve as acting emperor for the child.[៣៩] Wang promised to relinquish his control to Liu Ying once he came of age.[៤០] Despite this promise, and against protest and revolts from the nobility, Wang Mang claimed on 10 January that the divine Mandate of Heaven called for the end of the Han dynasty and the beginning of his own: the Xin dynasty (9–23 AD).[៣៩][៤១]

Wang Mang initiated a series of major reforms that were ultimately unsuccessful. These reforms included outlawing slavery, nationalizing land to equally distribute between households, and introducing new currencies, a change which debased the value of coinage.[៤២] Although these reforms provoked considerable opposition, Wang's regime met its ultimate downfall with the massive floods of c. 3 AD and 11 AD. Gradual silt buildup in the Yellow River had raised its water level and overwhelmed the flood control works. The Yellow River split into two new branches: one emptying to the north and the other to the south of the Shandong Peninsula, though Han engineers managed to dam the southern branch by 70 AD.[៤៣]

The flood dislodged thousands of peasant farmers, many of whom joined roving bandit and rebel groups such as the Red Eyebrows to survive.[៤៣] Wang Mang's armies were incapable of quelling these enlarged rebel groups. Eventually, an insurgent mob forced their way into the Weiyang Palace and killed Wang Mang.[៤៤]

ឯកសារ:S-148 Wang Mang huo bu.JPG
A spade-shaped bronze coin issued during Wang Mang's (r. 9–23 AD) reign period

The Gengshi Emperor (r. 23–25 AD), a descendant of Emperor Jing (r. 157–141 BC), attempted to restore the Han dynasty and occupied Chang'an as his capital. However, he was overwhelmed by the Red Eyebrow rebels who deposed, assassinated, and replaced him with the puppet monarch Liu Penzi.[៤៥] Emperor Gengshi's brother Liu Xiu, known posthumously as Emperor Guangwu (r. 25–57 AD), after distinguishing himself at the Battle of Kunyang in 23 AD, was urged to succeed Gengshi as emperor.[៤៦]

Under Guangwu's rule the Han Empire was restored. Guangwu made Luoyang his capital in 25 AD, and by 27 AD his officers Deng Yu and Feng Yi had forced the Red Eyebrows to surrender and executed their leaders for treason.[៤៧] From 26 until 36 AD, Emperor Guangwu had to wage war against other regional warlords who claimed the title of emperor; when these warlords were defeated, China reunified under the Han.[៤៨]

The period between the foundation of the Han dynasty and Wang Mang's reign is known as the Western Han dynasty (ចិនសម័យ: 西汉; ចិនបុរាណ: 西漢; ភិងអ៊ិង: Xī Hàn) or Former Han dynasty (ចិនសម័យ: 前汉; ចិនបុរាណ: 前漢; ភិងអ៊ិង: Qiánhàn) (206 BC – 9 AD). During this period the capital was at Chang'an (modern Xi'an). From the reign of Guangwu the capital was moved eastward to Luoyang. The era from his reign until the fall of Han is known as the Eastern Han dynasty (ចិនសម័យ: 东汉; ចិនបុរាណ: 東漢; ភិងអ៊ិង: Dōng Hàn) or the Later Han dynasty (ចិនសម័យ: 后汉; ចិនបុរាណ: 後漢; ភិងអ៊ិង: Hòu Hàn) (25–220 AD).[៤៩]

ហានខាងកើត[កែប្រែ]

Left image: Western-Han painted ceramic jar decorated with raised reliefs of dragons, phoenixes, and taotie
Right image: Reverse side of a Western-Han bronze mirror with painted designs of a flower motif

The Eastern Han, also known as the Later Han, formally began on 5 August 25, when Liu Xiu became Emperor Guangwu of Han.[៥០] During the widespread rebellion against Wang Mang, the Korean state of Goguryeo was free to raid Han's Korean commanderies; Han did not reaffirm its control over the region until AD 30.[៥១] The Trưng Sisters of Vietnam rebelled against Han in AD 40. Their rebellion was crushed by Han general Ma Yuan (d. AD 49) in a campaign from AD 42–43.[៥២] Wang Mang renewed hostilities against the Xiongnu, who were estranged from Han until their leader Bi (比), a rival claimant to the throne against his cousin Punu (蒲奴), submitted to Han as a tributary vassal in AD 50. This created two rival Xiongnu states: the Southern Xiongnu led by Bi, an ally of Han, and the Northern Xiongnu led by Punu, an enemy of Han.[៥៣]

During the turbulent reign of Wang Mang, Han lost control over the Tarim Basin, which was conquered by the Northern Xiongnu in AD 63 and used as a base to invade Han's Hexi Corridor in Gansu.[៥៤] Dou Gu (d. 88 AD) defeated the Northern Xiongnu at the Battle of Yiwulu in AD 73, evicting them from Turpan and chasing them as far as Lake Barkol before establishing a garrison at Hami.[៥៥] After the new Protector General of the Western Regions Chen Mu (d. AD 75) was killed by allies of the Xiongnu in Karasahr and Kucha, the garrison at Hami was withdrawn.[៥៦] At the Battle of Ikh Bayan in AD 89, Dou Xian (d. AD 92) defeated the Northern Xiongnu chanyu who then retreated into the Altai Mountains.[៥៧] After the Northern Xiongnu fled into the Ili River valley in AD 91, the nomadic Xianbei occupied the area from the borders of the Buyeo Kingdom in Manchuria to the Ili River of the Wusun people.[៥៨] The Xianbei reached their apogee under Tanshihuai (檀石槐) (d. AD 180), who consistently defeated Chinese armies. However, Tanshihuai's confederation disintegrated after his death.[៥៩]

Ban Chao (d. AD 102) enlisted the aid of the Kushan Empire, occupying the area of modern India, Pakistan, Afghanistan, and Tajikistan, to subdue Kashgar and its ally Sogdiana.[៦០] When a request by Kushan ruler Vima Kadphises (r. c. 90–c. 100 AD) for a marriage alliance with the Han was rejected in AD 90, he sent his forces to Wakhan (Afghanistan) to attack Ban Chao. The conflict ended with the Kushans withdrawing because of lack of supplies.[៦០] In AD 91, the office of Protector General of the Western Regions was reinstated when it was bestowed on Ban Chao.[៦១]

In addition to tributary relations with the Kushans, the Han Empire received gifts from the Parthian Empire, from a king in modern Burma, from a ruler in Japan, and initiated an unsuccessful mission to Daqin (Rome) in AD 97 with Gan Ying as emissary.[៦២] A Roman embassy of Emperor Marcus Aurelius (r. 161–180 AD) is recorded in the Hou Hanshu to have reached the court of Emperor Huan of Han (r. AD 146–168) in AD 166,[៦៣][៦៤] yet Rafe de Crespigny asserts that this was most likely a group of Roman merchants.[៦៥] Other travelers to Eastern-Han China included Buddhist monks who translated works into Chinese, such as An Shigao of Parthia, and Lokaksema from Kushan-era Gandhara, India.[៦៦]

A female servant and male advisor dressed in silk robes, ceramic figurines from the Western Han Era

Eunuchs in state affairs[កែប្រែ]

Emperor Zhang's (r. 75–88 AD) reign came to be viewed by later Eastern Han scholars as the high point of the dynastic house.[៦៧] Subsequent reigns were increasingly marked by eunuch intervention in court politics and their involvement in the violent power struggles of the imperial consort clans.[៦៨] With the aid of the eunuch Zheng Zhong (d. 107 AD), Emperor He (r. 88–105 AD) had Empress Dowager Dou (d. 97 AD) put under house arrest and her clan stripped of power. This was in revenge for Dou's purging of the clan of his natural mother—Consort Liang—and then concealing her identity from him.[៦៩] After Emperor He's death, his wife Empress Deng Sui (d. 121 AD) managed state affairs as the regent empress dowager during a turbulent financial crisis and widespread Qiang rebellion that lasted from 107 to 118 AD.[៧០]

When Empress Dowager Deng died, Emperor An (r. 106–125 AD) was convinced by the accusations of the eunuchs Li Run (李閏) and Jiang Jing (江京) that Deng and her family had planned to depose him. An dismissed Deng's clan members from office, exiled them and forced many to commit suicide.[៧១] After An's death, his wife, Empress Dowager Yan (d. 126 AD) placed the child Marquess of Beixiang on the throne in an attempt to retain power within her family. However, palace eunuch Sun Cheng (d. 132 AD) masterminded a successful overthrow of her regime to enthrone Emperor Shun of Han (r. 125–144 AD). Yan was placed under house arrest, her relatives were either killed or exiled, and her eunuch allies were slaughtered.[៧២] The regent Liang Ji (d. 159 AD), brother of Empress Liang Na (d. 150 AD), had the brother-in-law of Consort Deng Mengnü (later empress) (d. 165 AD) killed after Deng Mengnü resisted Liang Ji's attempts to control her. Afterward, Emperor Huan employed eunuchs to depose Liang Ji, who was then forced to commit suicide.[៧៣]

Western-Han pottery tomb statuettes of unclothed servants that once had wooden arms and miniature silk clothes, which have eroded over time and since disappeared.[៧៤]

Students from the Imperial University organized a widespread student protest against the eunuchs of Emperor Huan's court.[៧៥] Huan further alienated the bureaucracy when he initiated grandiose construction projects and hosted thousands of concubines in his harem at a time of economic crisis.[៧៦] Palace eunuchs imprisoned the official Li Ying (李膺) and his associates from the Imperial University on a dubious charge of treason. In 167 AD, the Grand Commandant Dou Wu (d. 168 AD) convinced his son-in-law, Emperor Huan, to release them.[៧៧] However the emperor permanently barred Li Ying and his associates from serving in office, marking the beginning of the Partisan Prohibitions.[៧៧]

Following Huan's death, Dou Wu and the Grand Tutor Chen Fan (陳蕃) (d. 168 AD) attempted a coup d'état against the eunuchs Hou Lan (d. 172 AD), Cao Jie (d. 181 AD), and Wang Fu (王甫). When the plot was uncovered, the eunuchs arrested Empress Dowager Dou (d. 172 AD) and Chen Fan. General Zhang Huan (張奐) favored the eunuchs. He and his troops confronted Dou Wu and his retainers at the palace gate where each side shouted accusations of treason against the other. When the retainers gradually deserted Dou Wu, he was forced to commit suicide.[៧៨]

Under Emperor Ling (r. 168–189 AD) the eunuchs had the partisan prohibitions renewed and expanded, while themselves auctioning off top government offices.[៧៩] Many affairs of state were entrusted to the eunuchs Zhao Zhong (d. 189 AD) and Zhang Rang (d. 189 AD) while Emperor Ling spent much of his time roleplaying with concubines and participating in military parades.[៨០]

End of the Han dynasty[កែប្រែ]

A Chinese crossbow mechanism with a buttplate from either the late Warring States Period or the early Han dynasty; made of bronze and inlaid with silver

The Partisan Prohibitions were repealed during the Yellow Turban Rebellion and Five Pecks of Rice Rebellion in 184 AD, largely because the court did not want to continue to alienate a significant portion of the gentry class who might otherwise join the rebellions.[៨១] The Yellow Turbans and Five-Pecks-of-Rice adherents belonged to two different hierarchical Daoist religious societies led by faith healers Zhang Jue (d. 184 AD) and Zhang Lu (d. 216 AD), respectively. Zhang Lu's rebellion, in modern northern Sichuan and southern Shaanxi, was not quelled until 215 AD.[៨២] Zhang Jue's massive rebellion across eight provinces was annihilated by Han forces within a year, however the following decades saw much smaller recurrent uprisings.[៨៣] Although the Yellow Turbans were defeated, many generals appointed during the crisis never disbanded their assembled militia forces and used these troops to amass power outside of the collapsing imperial authority.[៨៤]

Animalistic guardian spirits of day and night wearing Chinese robes, Han dynasty paintings on ceramic tile; Michael Loewe writes that the hybrid of man and beast in art and religious beliefs predated the Han and remained popular during the first half of Western Han and the Eastern Han.[៨៥]

General-in-Chief He Jin (d. 189 AD), half-brother to Empress He (d. 189 AD), plotted with Yuan Shao (d. 202 AD) to overthrow the eunuchs by having several generals march to the outskirts of the capital. There, in a written petition to Empress He, they demanded the eunuchs' execution.[៨៦] After a period of hesitation, Empress He consented. When the eunuchs discovered this, however, they had her brother He Miao (何苗) rescind the order.[៨៧] The eunuchs assassinated He Jin on September 22, 189 AD. Yuan Shao then besieged Luoyang's Northern Palace while his brother Yuan Shu (d. 199 AD) besieged the Southern Palace. On September 25 both palaces were breached and approximately two thousand eunuchs were killed.[៨៨] Zhang Rang had previously fled with Emperor Shao (r. 189 AD) and his brother Liu Xie—the future Emperor Xian of Han (r. 189–220 AD). While being pursued by the Yuan brothers, Zhang committed suicide by jumping into the Yellow River.[៨៩]

General Dong Zhuo (d. 192 AD) found the young emperor and his brother wandering in the countryside. He escorted them safely back to the capital and was made Minister of Works, taking control of Luoyang and forcing Yuan Shao to flee.[៩០] After Dong Zhuo demoted Emperor Shao and promoted his brother Liu Xie as Emperor Xian, Yuan Shao led a coalition of former officials and officers against Dong, who burned Luoyang to the ground and resettled the court at Chang'an in May 191 AD. Dong Zhuo later poisoned Emperor Shao.[៩១]

Dong was killed by his adopted son Lü Bu (d. 198 AD) in a plot hatched by Wang Yun (d. 192 AD).[៩២] Emperor Xian fled from Chang'an in 195 AD to the ruins of Luoyang. Xian was persuaded by Cao Cao (155–220 AD), then Governor of Yan Province in modern western Shandong and eastern Henan, to move the capital to Xuchang in 196 AD.[៩៣]

Yuan Shao challenged Cao Cao for control over the emperor. Yuan's power was greatly diminished after Cao defeated him at the Battle of Guandu in 200 AD. After Yuan died, Cao killed Yuan Shao's son Yuan Tan (173–205 AD), who had fought with his brothers over the family inheritance.[៩៤] His brothers Yuan Shang and Yuan Xi were killed in 207 AD by Gongsun Kang (d. 221 AD), who sent their heads to Cao Cao.[៩៤]

After Cao's defeat at the naval Battle of Red Cliffs in 208 AD, China was divided into three spheres of influence, with Cao Cao dominating the north, Sun Quan (182–252 AD) dominating the south, and Liu Bei (161–223 AD) dominating the west.[៩៥] Cao Cao died in March 220 AD. By December his son Cao Pi (187–226 AD) had Emperor Xian relinquish the throne to him and is known posthumously as Emperor Wen of Wei. This formally ended the Han dynasty and initiated an age of conflict between three states: Cao Wei, Eastern Wu, and Shu Han.[៩៦]

Society and culture[កែប្រែ]

Social class[កែប្រែ]

In the hierarchical social order, the emperor was at the apex of Han society and government. However the emperor was often a minor, ruled over by a regent such as the empress dowager or one of her male relatives.[៩៧] Ranked immediately below the emperor were the kings who were of the same Liu family clan.[៩៨] The rest of society, including nobles lower than kings and all commoners excluding slaves belonged to one of twenty ranks (ershi gongcheng 二十公乘).

Two Han-dynasty red-and-black lacquerwares, one a bowl, the other a tray; usually only wealthy officials, nobles, and merchants could afford domestic luxury items like lacquerwares, which were common commodities produced by skilled artisans and craftsmen.[៩៩]

Each successive rank gave its holder greater pensions and legal privileges. The highest rank, of full marquess, came with a state pension and a territorial fiefdom. Holders of the rank immediately below, that of ordinary marquess, received a pension, but had no territorial rule.[១០០] Officials who served in government belonged to the wider commoner social class and were ranked just below nobles in social prestige. The highest government officials could be enfeoffed as marquesses.[១០១] By the Eastern Han period, local elites of unattached scholars, teachers, students, and government officials began to identify themselves as members of a larger, nationwide gentry class with shared values and a commitment to mainstream scholarship.[១០២] When the government became noticeably corrupt in mid-to-late Eastern Han, many gentrymen even considered the cultivation of morally grounded personal relationships more important than serving in public office.[១០៣]

The farmer, or specifically the small landowner-cultivator, was ranked just below scholars and officials in the social hierarchy. Other agricultural cultivators were of a lower status, such as tenants, wage laborers, and in rare cases slaves.[១០៤] Artisans and craftsmen had a legal and socioeconomic status between that of owner-cultivator farmers and common merchants.[១០៥] State-registered merchants, who were forced by law to wear white-colored clothes and pay high commercial taxes, were considered by the gentry as social parasites with a contemptible status.[១០៦] These were often petty shopkeepers of urban marketplaces; merchants such as industrialists and itinerant traders working between a network of cities could avoid registering as merchants and were often wealthier and more powerful than the vast majority of government officials.[១០៧] Wealthy landowners, such as nobles and officials, often provided lodging for retainers who provided valuable work or duties, sometimes including fighting bandits or riding into battle. Unlike slaves, retainers could come and go from their master's home as they pleased.[១០៨] Medical physicians, pig breeders, and butchers had a fairly high social status, while occultist diviners, runners, and messengers had low status.[១០៩]

Marriage, gender, and kinship[កែប្រែ]

The Han-era family was patrilineal and typically had four to five nuclear family members living in one household. Multiple generations of extended family members did not occupy the same house, unlike families of later dynasties.[១១០] According to Confucian family norms, various family members were treated with different levels of respect and intimacy. For example, there were different accepted time frames for mourning the death of a father versus a paternal uncle.[១១១] Arranged marriages were normal, with the father's input on his offspring's spouse being considered more important than the mother's.[១១២] Monogamous marriages were also normal, although nobles and high officials were wealthy enough to afford and support concubines as additional lovers.[១១៣] Under certain conditions dictated by custom, not law, both men and women were able to divorce their spouses and remarry.[១១៤]

Left image: A Han pottery female servant in silk robes
Right image: A Han pottery female dancer in silk robes

Apart from the passing of noble titles or ranks, inheritance practices did not involve primogeniture; each son received an equal share of the family property.[១១៥] Since the father usually sent his adult married sons away with a portion of the family fortune, unlike later dynasties, sons did not always receive their inheritance after the death of their father.[១១៦] Daughters were not formally included in a father's will, although they did receive a portion of the family fortune through their marriage dowries.[១១៧]

Women were expected to obey the will of their father, then their husband, and then their adult son in old age. However, it is known from contemporary sources that there were many deviations to this rule, especially in regard to mothers over their sons, and empresses who ordered around and openly humiliated their fathers and brothers.[១១៨] Women were exempt from the annual corvée labor duties, but often engaged in a range of income-earning occupations aside from their domestic chores of cooking and cleaning.[១១៩]

The most common occupation for women was weaving clothes for the family, sale at market or for large textile enterprises that employed hundreds of women. Other women helped on their brothers' farms or became singers, dancers, sorceresses, respected medical physicians, and successful merchants who could afford their own silk clothes.[១២០] Some women formed spinning collectives, aggregating the resources of several different families.[១២១]

Education, literature, and philosophy[កែប្រែ]

A fragment of the 'Stone Classics' (熹平石經); these stone-carved Five Classics installed during Emperor Ling's reign along the roadside of the Imperial University (right outside Luoyang) were made at the instigation of Cai Yong (132–192 AD), who feared the Classics housed in the imperial library were being interpolated by University Academicians.[១២២]

The early Western Han court simultaneously accepted the philosophical teachings of Legalism, Huang-Lao Daoism, and Confucianism in making state decisions and shaping government policy.[១២៣] However, the Han court under Emperor Wu gave Confucianism exclusive patronage. He abolished all academic chairs or erudites (boshi 博士) not dealing with the Confucian Five Classics in 136 BC and encouraged nominees for office to receive a Confucian-based education at the Imperial University that he established in 124 BC.[១២៤] Unlike the original ideology espoused by Confucius, or Kongzi (551–479 BC), Han Confucianism in Emperor Wu's reign was the creation of Dong Zhongshu (179–104 BC). Dong was a scholar and minor official who aggregated the ethical Confucian ideas of ritual, filial piety, and harmonious relationships with five phases and yin-yang cosmologies.[១២៥] Much to the interest of the ruler, Dong's synthesis justified the imperial system of government within the natural order of the universe.[១២៦] The Imperial University grew in importance as the student body grew to over 30,000 by the 2nd century AD.[១២៧] A Confucian-based education was also made available at commandery-level schools and private schools opened in small towns, where teachers earned respectable incomes from tuition payments.[១២៨]

Some important texts were created and studied by scholars. Philosophical works written by Yang Xiong (53 BC – 18 AD), Huan Tan (43 BC – 28 AD), Wang Chong (27–100 AD), and Wang Fu (78–163 AD) questioned whether human nature was innately good or evil and posed challenges to Dong's universal order.[១២៩] The Records of the Grand Historian by Sima Tan (d. 110 BC) and his son Sima Qian (145–86 BC) established the standard model for all of imperial China's Standard Histories, such as the Book of Han written by Ban Biao (3–54 AD), his son Ban Gu (32–92 AD), and his daughter Ban Zhao (45–116 AD).[១៣០] There were dictionaries such as the Shuowen Jiezi by Xu Shen (c. 58 – c. 147 AD) and the Fangyan by Yang Xiong.[១៣១] Biographies on important figures were written by various gentrymen.[១៣២] Han dynasty poetry was dominated by the fu genre, which achieved its greatest prominence during the reign of Emperor Wu.[១៣៣]

Law and order[កែប្រែ]

Han scholars such as Jia Yi (201–169 BC) portrayed the previous Qin dynasty as a brutal regime. However, archaeological evidence from Zhangjiashan and Shuihudi reveal that many of the statutes in the Han law code compiled by Chancellor Xiao He (d. 193 BC) were derived from Qin law.[១៣៤]

Various cases for rape, physical abuse and murder were prosecuted in court. Women, although usually having fewer rights by custom, were allowed to level civil and criminal charges against men.[១៣៥] While suspects were jailed, convicted criminals were never imprisoned. Instead, punishments were commonly monetary fines, periods of forced hard labor for convicts, and the penalty of death by beheading.[១៣៦] Early Han punishments of torturous mutilation were borrowed from Qin law. A series of reforms abolished mutilation punishments with progressively less-severe beatings by the bastinado.[១៣៧]

Acting as a judge in lawsuits was one of many duties of the Magistrates of counties and Administrators of commanderies. Complex, high profile or unresolved cases were often deferred to the Minister of Justice in the capital or even the emperor.[១៣៨] In each Han county was several districts, each overseen by a chief of police. Order in the cities was maintained by government officers in the marketplaces and constables in the neighborhoods.[១៣៩]

អាហារ[កែប្រែ]

The most common staple crops consumed during Han were wheat, barley, foxtail millet, proso millet, rice, and beans.[១៤០] Commonly eaten fruits and vegetables included chestnuts, pears, plums, peaches, melons, apricots, strawberries, red bayberries, jujubes, calabash, bamboo shoots, mustard plant and taro.[១៤១] Domesticated animals that were also eaten included chickens, Mandarin ducks, geese, cows, sheep, pigs, camels and dogs (various types were bred specifically for food, while most were used as pets). Turtles and fish were taken from streams and lakes. Commonly hunted game, such as owl, pheasant, magpie, sika deer, and Chinese Bamboo Partridge were consumed.[១៤២] Seasonings included sugar, honey, salt and soy sauce.[១៤៣] Beer and wine were regularly consumed.[១៤៤]

Clothing[កែប្រែ]

Woven silk textile from Tomb No. 1 at Mawangdui, Changsha, Hunan province, China, 2nd century BC

The types of clothing worn and the materials used during the Han period depended upon social class. Wealthy folk could afford silk robes, skirts, socks, and mittens, coats made of badger or fox fur, duck plumes, and slippers with inlaid leather, pearls, and silk lining. Peasants commonly wore clothes made of hemp, wool, and ferret skins.[១៤៥]

Religion, cosmology, and metaphysics[កែប្រែ]

An Eastern-Han bronze statuette of a mythical chimera (qilin), 1st century AD

Families throughout Han China made ritual sacrifices of animals and foodstuffs to deities, spirits, and ancestors at temples and shrines, in the belief that these items could be utilized by those in the spiritual realm.[១៤៦] It was thought that each person had a two-part soul: the spirit-soul (hun 魂) which journeyed to the afterlife paradise of immortals (xian), and the body-soul (po 魄) which remained in its grave or tomb on earth and was only reunited with the spirit-soul through a ritual ceremony.[១៤៧] These tombs were commonly adorned with uniquely decorated hollow clay tiles that function also as a doorjamb to the tomb. Otherwise known as tomb tiles, these artifacts feature holes in the top and bottom of the tile allowing it to pivot. Similar tiles have been found in the Chengdu area of Sichuan province in south-central China.[១៤៨]

In addition to his many other roles, the emperor acted as the highest priest in the land who made sacrifices to Heaven, the main deities known as the Five Powers, and the spirits (shen 神) of mountains and rivers.[១៤៩] It was believed that the three realms of Heaven, Earth, and Mankind were linked by natural cycles of yin and yang and the five phases.[១៥០] If the emperor did not behave according to proper ritual, ethics, and morals, he could disrupt the fine balance of these cosmological cycles and cause calamities such as earthquakes, floods, droughts, epidemics, and swarms of locusts.[១៥១]

A rubbing of a Han pictorial stone showing an ancestral worship hall (citang 祠堂)

It was believed that immortality could be achieved if one reached the lands of the Queen Mother of the West or Mount Penglai.[១៥២] Han-era Daoists assembled into small groups of hermits who attempted to achieve immortality through breathing exercises, sexual techniques and use of medical elixirs.[១៥៣] By the 2nd century AD, Daoists formed large hierarchical religious societies such as the Way of the Five Pecks of Rice. Its followers believed that the sage-philosopher Laozi (fl. 6th century BC) was a holy prophet who would offer salvation and good health if his devout followers would confess their sins, ban the worship of unclean gods who accepted meat sacrifices and chant sections of the Daodejing.[១៥៤]

Buddhism first entered China during the Eastern Han and was first mentioned in 65 AD.[១៥៥] Liu Ying (d. 71 AD), a half-brother to Emperor Ming of Han (r. 57–75 AD), was one of its earliest Chinese adherents, although Chinese Buddhism at this point was heavily associated with Huang-Lao Daoism.[១៥៦] China's first known Buddhist temple, the White Horse Temple, was erected during Ming's reign.[១៥៧] Important Buddhist canons were translated into Chinese during the 2nd century AD, including the Sutra of Forty-two Chapters, Perfection of Wisdom, Shurangama Sutra, and Pratyutpanna Sutra.[១៥៨]

Government[កែប្រែ]

Central government[កែប្រែ]

A pottery model of a palace from a Han-dynasty tomb; the entrances to the emperor's palaces were strictly guarded by the Minister of the Guards; if it was found that a commoner, official, or noble entered without explicit permission via a tally system, the intruder was subject to execution.[១៥៩]

In Han government, the emperor was the supreme judge and lawgiver, the commander-in-chief of the armed forces and sole designator of official nominees appointed to the top posts in central and local administrations; those who earned a 600-dan salary-rank or higher.[១៦០] Theoretically, there were no limits to his power. However, state organs with competing interests and institutions such as the court conference (tingyi 廷議)—where ministers were convened to reach majority consensus on an issue—pressured the emperor to accept the advice of his ministers on policy decisions.[១៦១] If the emperor rejected a court conference decision, he risked alienating his high ministers. Nevertheless, emperors sometimes did reject the majority opinion reached at court conferences.[១៦២]

Below the emperor were his cabinet members known as the Three Councillors of State. These were the Chancellor/Minister over the Masses, Imperial Counselor/Excellency of Works, and Grand Commandant/Grand Marshal.[១៦៣]

The Chancellor, whose title was changed to 'Minister over the Masses' in 8 BC, was chiefly responsible for drafting the government budget. The Chancellor's other duties included managing provincial registers for land and population, leading court conferences, acting as judge in lawsuits and recommending nominees for high office. He could appoint officials below the salary-rank of 600-shi.[១៦៤]

The Imperial Counselor's chief duty was to conduct disciplinary procedures for officials. He shared similar duties with the Chancellor, such as receiving annual provincial reports. However, when his title was changed to Minster of Works in 8 BC, his chief duty became oversight of public works projects.[១៦៥]

The Grand Commandant, whose title was changed to Grand Marshal in 119 BC before reverting to Grand Commandant in 51 AD, was the irregularly posted commander of the military and then regent during the Western Han period. In the Eastern Han era he was chiefly a civil official who shared many of the same censorial powers as the other two Councillors of State.[១៦៦]

A scene of historic paragons of filial piety conversing with one another, Chinese painted artwork on a lacquered basketwork box, excavated from an Eastern-Han tomb of what was the Chinese Lelang Commandery in modern North Korea

Ranked below the Three Councillors of State were the Nine Ministers, who each headed a specialized ministry. The Minister of Ceremonies was the chief official in charge of religious rites, rituals, prayers and the maintenance of ancestral temples and altars.[១៦៧] The Minister of the Household was in charge of the emperor's security within the palace grounds, external imperial parks and wherever the emperor made an outing by chariot.[១៦៨] The Minister of the Guards was responsible for securing and patrolling the walls, towers, and gates of the imperial palaces.[១៦៩] The Minister Coachman was responsible for the maintenance of imperial stables, horses, carriages and coach-houses for the emperor and his palace attendants, as well as the supply of horses for the armed forces.[១៧០] The Minister of Justice was the chief official in charge of upholding, administering, and interpreting the law.[១៧១] The Minister Herald was the chief official in charge of receiving honored guests at the imperial court, such as nobles and foreign ambassadors.[១៧២] The Minister of the Imperial Clan oversaw the imperial court's interactions with the empire's nobility and extended imperial family, such as granting fiefs and titles.[១៧៣] The Minister of Finance was the treasurer for the official bureaucracy and the armed forces who handled tax revenues and set standards for units of measurement.[១៧៤] The Minister Steward served the emperor exclusively, providing him with entertainment and amusements, proper food and clothing, medicine and physical care, valuables and equipment.[១៧៥]

Local government[កែប្រែ]

A pottery dog found in a Han tomb wearing a decorative dog collar, indicating their domestication as pets,[១៧៦] while it is known from written sources that the emperor's imperial parks had kennels for hunting dogs.[១៧៧]

In descending order of size, the Han Empire, excluding kingdoms and marquessates, was divided into political units of provinces (zhou), commanderies (jun), and counties (xian).[១៧៨] A county was divided into several districts, the latter composed of a group of hamlets, each containing about a hundred families.[១៧៩][១៨០]

The heads of provinces, whose official title was changed from Inspector to Governor and vice versa several times during Han, were responsible for inspecting several commandery-level and kingdom-level administrations.[១៨១] On the basis of their reports, the officials in these local administrations would be promoted, demoted, dismissed or prosecuted by the imperial court.[១៨២]

A governor could take various actions without permission from the imperial court. The lower-ranked inspector had executive powers only during times of crisis, such as raising militias across the commanderies under his jurisdiction to suppress a rebellion.[១៧៨]

A commandery consisted of a group of counties, and was headed by an Administrator.[១៧៨] He was the top civil and military leader of the commandery and handled defense, lawsuits, seasonal instructions to farmers and recommendations of nominees for office sent annually to the capital in a quota system first established by Emperor Wu.[១៨៣] The head of a large county of about 10,000 households was called a Prefect, while the heads of smaller counties were called Chiefs, and both could be referred to as Magistrates.[១៨៤] A Magistrate maintained law and order in his county, registered the populace for taxation, mobilized commoners for annual corvée duties, repaired schools and supervised public works.[១៨៥]

Kingdoms and marquessates[កែប្រែ]

Kingdoms—roughly the size of commanderies—were ruled exclusively by the emperor's male relatives as semi-autonomous fiefdoms. Before 157 BC some kingdoms were ruled by non-relatives, granted to them in return for their services to Emperor Gaozu. The administration of each kingdom was very similar to that of the central government.[១៨៦] Although the emperor appointed the Chancellor of each kingdom, kings appointed all the remaining civil officials in their fiefs.[១៨៧]

However, in 145 BC, after several insurrections by the kings, Emperor Jing removed the kings' rights to appoint officials with salaries higher than 400-dan.[១៨៨] The Imperial Counselors and Nine Ministers (excluding the Minister Coachman) of every kingdom were abolished, although the Chancellor was still appointed by the central government.[១៨៨]

With these reforms, kings were reduced to being nominal heads of their fiefs, gaining a personal income from only a portion of the taxes collected in their kingdom.[១៨៩] Similarly, the officials in the administrative staff of a full marquess's fief were appointed by the central government. A marquess's Chancellor was ranked as the equivalent of a county Prefect. Like a king, the marquess collected a portion of the tax revenues in his fief as personal income.[១៩០]

An Eastern-Han pottery soldier, with a now-faded coating of paint, is missing a weapon.

Military[កែប្រែ]

At the beginning of the Han dynasty, every male commoner aged twenty-three was liable for conscription into the military. The minimum age for the military draft was reduced to twenty after Emperor Zhao's (r. 87–74 BC) reign.[១៩១] Conscripted soldiers underwent one year of training and one year of service as non-professional soldiers. The year of training was served in one of three branches of the armed forces: infantry, cavalry or navy.[១៩២] The year of active service was served either on the frontier, in a king's court or under the Minister of the Guards in the capital. A small professional (paid) standing army was stationed near the capital.[១៩២]

During the Eastern Han, conscription could be avoided if one paid a commutable tax. The Eastern Han court favored the recruitment of a volunteer army.[១៩៣] The volunteer army comprised the Southern Army (Nanjun 南軍), while the standing army stationed in and near the capital was the Northern Army (Beijun 北軍).[១៩៤] Led by Colonels (Xiaowei 校尉), the Northern Army consisted of five regiments, each composed of several thousand soldiers.[១៩៥] When central authority collapsed after 189 AD, wealthy landowners, members of the aristocracy/nobility, and regional military-governors relied upon their retainers to act as their own personal troops (buqu 部曲).[១៩៦]

During times of war, the volunteer army was increased, and a much larger militia was raised across the country to supplement the Northern Army. In these circumstances, a General (Jiangjun 將軍) led a division, which was divided into regiments led by Colonels and sometimes Majors (Sima 司馬). Regiments were divided into companies and led by Captains. Platoons were the smallest units of soldiers.[១៩៧]

Economy[កែប្រែ]

Variations in currency[កែប្រែ]

A wushu (五銖) coin issued during the reign of Emperor Wu (r. 141–87 BC), 25.5 mm in diameter

The Han dynasty inherited the ban liang coin type from the Qin. In the beginning of the Han, Emperor Gaozu closed the government mint in favor of private minting of coins. This decision was reversed in 186 BC by his widow Grand Empress Dowager Lü Zhi (d. 180 BC), who abolished private minting.[១៩៨] In 182 BC, Lü Zhi issued a bronze coin that was much lighter in weight than previous coins. This caused widespread inflation that was not reduced until 175 BC when Emperor Wen allowed private minters to manufacture coins that were precisely 2.6 g (0.09 oz) in weight.[១៩៨]

In 144 BC Emperor Jing abolished private minting in favor of central-government and commandery-level minting; he also introduced a new coin.[១៩៩] Emperor Wu introduced another in 120 BC, but a year later he abandoned the ban liangs entirely in favor of the wushu (五銖) coin, weighing 3.2 g (0.11 oz).[២០០] The wushu became China's standard coin until the Tang dynasty (618–907 AD). Its use was interrupted briefly by several new currencies introduced during Wang Mang's regime until it was reinstated in 40 AD by Emperor Guangwu.[២០១]

Since commandery-issued coins were often of inferior quality and lighter weight, the central government closed commandery mints and monopolized the issue of coinage in 113 BC. This Central government issuance of coinage was overseen by the Superintendent of Waterways and Parks, this duty being transferred to the Minister of Finance during Eastern Han.[២០២]

Taxation and property[កែប្រែ]

Aside from the landowner's land tax paid in a portion of their crop yield, the poll tax and property taxes were paid in coin cash.[២០៣] The annual poll tax rate for adult men and women was 120 coins and 20 coins for minors. Merchants were required to pay a higher rate of 240 coins.[២០៤] The poll tax stimulated a money economy that necessitated the minting of over 28,000,000,000 coins from 118 BC to 5 AD, an average of 220,000,000 coins a year.[២០៥]

Left image: Eastern-Han tomb models of towers with dougong brackets supporting balconies, 1st–2nd century AD. Zhang Heng (78–139 AD) described the large imperial park in the suburbs of Chang'an as having tall towers where archers would shoot stringed arrows from the top in order to entertain the Western Han emperors.[២០៦]
Right image: A painted ceramic architectural model—found in an Eastern-Han tomb at Jiazuo, Henan province—depicting a fortified manor with towers, a courtyard, verandas, tiled rooftops, dougong support brackets, and a covered bridge extending from the third floor of the main tower to the smaller watchtower.[២០៧]

ការចរាចរយ៉ាងទូលំទូលាយនៃសាច់ប្រាក់កាក់បានអនុញ្ញាតឱ្យឈ្មួញជោគជ័យវិនិយោគប្រាក់លើដី ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់វណ្ណៈសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបតាមរយៈពន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងអចលនទ្រព្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។[២០៨] អធិរាជ វូ ថែមទាំងបានអនុម័តច្បាប់ដែលហាមឃាត់ឈ្មួញដែលបានចុះបញ្ជីមិនឲ្យកាន់កាប់ដី ប៉ុន្តែឈ្មួញដែលមានអំណាចអាចជៀសវាងការចុះបញ្ជី និងកាន់កាប់ដីធំៗបាន។[២០៩]

The small landowner-cultivators formed the majority of the Han tax base; this revenue was threatened during the latter half of Eastern Han when many peasants fell into debt and were forced to work as farming tenants for wealthy landlords.[២១០] The Han government enacted reforms in order to keep small landowner-cultivators out of debt and on their own farms. These reforms included reducing taxes, temporary remissions of taxes, granting loans and providing landless peasants temporary lodging and work in agricultural colonies until they could recover from their debts.[២១១]

In 168 BC, the land tax rate was reduced from one-fifteenth of a farming household's crop yield to one-thirtieth,[២១២] and later to a one-hundredth of a crop yield for the last decades of the dynasty. The consequent loss of government revenue was compensated for by increasing property taxes.[២១៣]

The labor tax took the form of conscripted labor for one month per year, which was imposed upon male commoners aged fifteen to fifty-six. This could be avoided in Eastern Han with a commutable tax, since hired labor became more popular.[២១៤]

Private manufacture and government monopolies[កែប្រែ]

A Han-dynasty iron Ji (halberd) and iron dagger

In the early Western Han, a wealthy salt or iron industrialist, whether a semi-autonomous king or wealthy merchant, could boast funds that rivaled the imperial treasury and amass a peasant workforce of over a thousand. This kept many peasants away from their farms and denied the government a significant portion of its land tax revenue.[២១៥] To eliminate the influence of such private entrepreneurs, Emperor Wu nationalized the salt and iron industries in 117 BC and allowed many of the former industrialists to become officials administering the monopolies.[២១៦] By Eastern Han times, the central government monopolies were repealed in favor of production by commandery and county administrations, as well as private businessmen.[២១៧]

Liquor was another profitable private industry nationalized by the central government in 98 BC. However, this was repealed in 81 BC and a property tax rate of two coins for every 0.2 L (0.05 gallons) was levied for those who traded it privately.[២១៨] By 110 BC Emperor Wu also interfered with the profitable trade in grain when he eliminated speculation by selling government-stored grain at a lower price than demanded by merchants.[២១៩] Apart from Emperor Ming's creation of a short-lived Office for Price Adjustment and Stabilization, which was abolished in 68 AD, central-government price control regulations were largely absent during the Eastern Han.[២២០]

Science, technology, and engineering[កែប្រែ]

The ruins of a Han-dynasty watchtower made of rammed earth at Dunhuang, Gansu province, the eastern edge of the Silk Road

The Han dynasty was a unique period in the development of premodern Chinese science and technology, comparable to the level of scientific and technological growth during the Song dynasty (960–1279).[២២១]

Writing materials[កែប្រែ]

Typical ancient Chinese writing materials were bronzewares and animal bones. By the beginning of the Han dynasty, the chief writing materials were clay tablets, silk cloth, and rolled scrolls made from bamboo strips sewn together with hempen string; these were passed through drilled holes and secured with clay stamps.[២២២]

The oldest known Chinese piece of hard, hempen wrapping paper dates to the 2nd century BC. The standard papermaking process was invented by Cai Lun (50–121 AD) in 105 AD.[២២៣] The oldest known surviving piece of paper with writing on it was found in the ruins of a Han watchtower that had been abandoned in 110 AD, in Inner Mongolia.[២២៤]

Metallurgy and agriculture[កែប្រែ]

Evidence suggests that blast furnaces, that convert raw iron ore into pig iron, which can be remelted in a cupola furnace to produce cast iron by means of a cold blast and hot blast, were operational in China by the late Spring and Autumn period (722–481 BC).[២២៥] The bloomery was nonexistent in ancient China; however, the Han-era Chinese produced wrought iron by injecting excess oxygen into a furnace and causing decarburization.[២២៦] Cast iron and pig iron could be converted into wrought iron and steel using a fining process.[២២៧]

A pair of Eastern-Han iron scissors

The Han-era Chinese used bronze and iron to make a range of weapons, culinary tools, carpenters' tools and domestic wares.[២២៨] A significant product of these improved iron-smelting techniques was the manufacture of new agricultural tools. The three-legged iron seed drill, invented by the 2nd century BC, enabled farmers to carefully plant crops in rows instead of casting seeds out by hand.[២២៩] The heavy moldboard iron plow, also invented during the Han dynasty, required only one man to control it, two oxen to pull it. It had three plowshares, a seed box for the drills, a tool which turned down the soil and could sow roughly 45,730 m2 (11.3 acres) of land in a single day.[២៣០]

To protect crops from wind and drought, the Grain Intendant Zhao Guo (趙過) created the alternating fields system (daitianfa 代田法) during Emperor Wu's reign. This system switched the positions of furrows and ridges between growing seasons.[២៣១] Once experiments with this system yielded successful results, the government officially sponsored it and encouraged peasants to use it.[២៣១] Han farmers also used the pit field system (aotian 凹田) for growing crops, which involved heavily fertilized pits that did not require plows or oxen and could be placed on sloping terrain.[២៣២] In southern and small parts of central Han-era China, paddy fields were chiefly used to grow rice, while farmers along the Huai River used transplantation methods of rice production.[២៣៣]

Structural engineering[កែប្រែ]

A stone-carved pillar-gate, or que (闕), 6 m (20 ft) in total height, located at the tomb of Gao Yi in Ya'an, Sichuan province, Eastern Han dynasty[២៣៤]

Timber was the chief building material during the Han dynasty; it was used to build palace halls, multi-story residential towers and halls and single-story houses.[២៣៥] Because wood decays rapidly, the only remaining evidence of Han wooden architecture is a collection of scattered ceramic roof tiles.[២៣៦] The oldest surviving wooden halls in China date to the Tang dynasty (618–907 AD).[២៣៧] Architectural historian Robert L. Thorp points out the scarcity of Han-era archaeological remains, and claims that often unreliable Han-era literary and artistic sources are used by historians for clues about lost Han architecture.[២៣៨]

Though Han wooden structures decayed, some Han-dynasty ruins made of brick, stone, and rammed earth remain intact. This includes stone pillar-gates, brick tomb chambers, rammed-earth city walls, rammed-earth and brick beacon towers, rammed-earth sections of the Great Wall, rammed-earth platforms where elevated halls once stood, and two rammed-earth castles in Gansu.[២៣៩] The ruins of rammed-earth walls that once surrounded the capitals Chang'an and Luoyang still stand, along with their drainage systems of brick arches, ditches, and ceramic water pipes.[២៤០] Monumental stone pillar-gates, twenty-nine of which survive from the Han period, formed entrances of walled enclosures at shrine and tomb sites.[២៤១] These pillars feature artistic imitations of wooden and ceramic building components such as roof tiles, eaves, and balustrades.[២៤២]

The courtyard house is the most common type of home portrayed in Han artwork.[២៣៥] Ceramic architectural models of buildings, like houses and towers, were found in Han tombs, perhaps to provide lodging for the dead in the afterlife. These provide valuable clues about lost wooden architecture. The artistic designs found on ceramic roof tiles of tower models are in some cases exact matches to Han roof tiles found at archaeological sites.[២៤៣]

An Eastern-Han vaulted tomb chamber at Luoyang made of small bricks

Over ten Han-era underground tombs have been found, many of them featuring archways, vaulted chambers, and domed roofs.[២៤៤] Underground vaults and domes did not require buttress supports since they were held in place by earthen pits.[២៤៥] The use of brick vaults and domes in aboveground Han structures is unknown.[២៤៥]

From Han literary sources, it is known that wooden-trestle beam bridges, arch bridges, simple suspension bridges, and floating pontoon bridges existed in Han China.[២៤៦] However, there are only two known references to arch bridges in Han literature,[២៤៧] and only a single Han relief sculpture in Sichuan depicts an arch bridge.[២៤៨]

Underground mine shafts, some reaching depths over 100 ម៉ែត្រs (330 ft), were created for the extraction of metal ores.[២៤៩] Borehole drilling and derricks were used to lift brine to iron pans where it was distilled into salt. The distillation furnaces were heated by natural gas funneled to the surface through bamboo pipelines.[២៥០] Dangerous amounts of additional gas were siphoned off via carburetor chambers and exhaust pipes.[២៥១]

Mechanical and hydraulic engineering[កែប្រែ]

A Han-dynasty pottery model of two men operating a winnowing machine with a crank handle and a tilt hammer used to pound grain.

Evidence of Han-era mechanical engineering comes largely from the choice observational writings of sometimes disinterested Confucian scholars. Professional artisan-engineers (jiang 匠) did not leave behind detailed records of their work.[២៥២] Han scholars, who often had little or no expertise in mechanical engineering, sometimes provided insufficient information on the various technologies they described.[២៥៣] Nevertheless, some Han literary sources provide crucial information. For example, in 15 BC the philosopher Yang Xiong described the invention of the belt drive for a quilling machine, which was of great importance to early textile manufacturing.[២៥៤] The inventions of the artisan-engineer Ding Huan (丁緩) are mentioned in the Miscellaneous Notes on the Western Capital.[២៥៥] Around 180 AD, Ding created a manually operated rotary fan used for air conditioning within palace buildings.[២៥៦] Ding also used gimbals as pivotal supports for one of his incense burners and invented the world's first known zoetrope lamp.[២៥៧]

Modern archaeology has led to the discovery of Han artwork portraying inventions which were otherwise absent in Han literary sources. As observed in Han miniature tomb models, but not in literary sources, the crank handle was used to operate the fans of winnowing machines that separated grain from chaff.[២៥៨] The odometer cart, invented during Han, measured journey lengths, using mechanical figures banging drums and gongs to indicate each distance traveled.[២៥៩] This invention is depicted in Han artwork by the 2nd century AD, yet detailed written descriptions were not offered until the 3rd century AD.[២៦០] Modern archaeologists have also unearthed specimens of devices used during the Han dynasty, for example a pair of sliding metal calipers used by craftsmen for making minute measurements. These calipers contain inscriptions of the exact day and year they were manufactured. These tools are not mentioned in any Han literary sources.[២៦១]

A modern replica of Zhang Heng's seismometer

The waterwheel appeared in Chinese records during the Han. As mentioned by Huan Tan in about 20 AD, they were used to turn gears that lifted iron trip hammers, and were used in pounding, threshing and polishing grain.[២៦២] However, there is no sufficient evidence for the watermill in China until about the 5th century.[២៦៣] The Nanyang Commandery Administrator Du Shi (d. 38 AD) created a waterwheel-powered reciprocator that worked the bellows for the smelting of iron.[២៦៤] Waterwheels were also used to power chain pumps that lifted water to raised irrigation ditches. The chain pump was first mentioned in China by the philosopher Wang Chong in his 1st-century-AD Balanced Discourse.[២៦៥]

The armillary sphere, a three-dimensional representation of the movements in the celestial sphere, was invented in Han China by the 1st century BC.[២៦៦] Using a water clock, waterwheel and a series of gears, the Court Astronomer Zhang Heng (78–139 AD) was able to mechanically rotate his metal-ringed armillary sphere.[២៦៧] To address the problem of slowed timekeeping in the pressure head of the inflow water clock, Zhang was the first in China to install an additional tank between the reservoir and inflow vessel.[២៦៨] Zhang also invented a seismometer (Houfeng didong yi 候风地动仪) in 132 AD to detect the exact cardinal or ordinal direction of earthquakes from hundreds of kilometers away.[២៦៩] This employed an inverted pendulum that, when disturbed by ground tremors, would trigger a set of gears that dropped a metal ball from one of eight dragon mouths (representing all eight directions) into a metal toad's mouth.[២៧០]

Mathematics[កែប្រែ]

Three Han mathematical treatises still exist. These are the Book on Numbers and Computation, the Arithmetical Classic of the Gnomon and the Circular Paths of Heaven and the Nine Chapters on the Mathematical Art. Han-era mathematical achievements include solving problems with right-angle triangles, square roots, cube roots, and matrix methods,[២៧១] finding more accurate approximations for pi,[២៧២] providing mathematical proof of the Pythagorean theorem,[២៧៣] use of the decimal fraction,[២៧៤] Gaussian elimination to solve linear equations,[២៧៥] and continued fractions to find the roots of equations.[២៧៦]

One of the Han's greatest mathematical advancements was the world's first use of negative numbers. Negative numbers first appeared in the Nine Chapters on the Mathematical Art as black counting rods, where positive numbers were represented by red counting rods.[២៧៧] Negative numbers are used in the Bakhshali manuscript of ancient India, but its exact date of compilation is unknown.[២៧៨] Negative numbers were also used by the Greek mathematician Diophantus in about 275 AD, but were not widely accepted in Europe until the 16th century AD.[២៧៩]

A Han-dynasty era mold for making bronze gear wheels (Shanghai Museum)

The Han applied mathematics to various diverse disciplines. In musical tuning, Jing Fang (78–37 BC) realized that 53 perfect fifths was approximate to 31 octaves while creating a musical scale of 60 tones, calculating the difference at 177147176776 (the same value of 53 equal temperament discovered by the German mathematician Nicholas Mercator [1620–1687], i.e. 353/284).[២៨០]

Astronomy[កែប្រែ]

Mathematics were essential in drafting the astronomical calendar, a lunisolar calendar that used the Sun and Moon as time-markers throughout the year.[២៨១] Use of the ancient Sifen calendar (古四分历), which measured the tropical year at 36514 days, was replaced in 104 BC with the Taichu calendar (太初历) that measured the tropical year at 3653851539 days and the lunar month at 294381 days.[២៨២] However, Emperor Zhang later reinstated the Sifen calendar.[២៨៣]

Han Chinese astronomers made star catalogues and detailed records of comets that appeared in the night sky, including recording the 12 BC appearance of the comet now known as Halley's comet.[២៨៤]

Han-era astronomers adopted a geocentric model of the universe, theorizing that it was shaped like a sphere surrounding the earth in the center.[២៨៥] They assumed that the Sun, Moon, and planets were spherical and not disc-shaped. They also thought that the illumination of the Moon and planets was caused by sunlight, that lunar eclipses occurred when the Earth obstructed sunlight falling onto the Moon, and that a solar eclipse occurred when the Moon obstructed sunlight from reaching the Earth.[២៨៦] Although others disagreed with his model, Wang Chong accurately described the water cycle of the evaporation of water into clouds.[២៨៧]

Cartography, ships, and vehicles[កែប្រែ]

An early Western-Han silk map found in tomb 3 of Mawangdui, depicting the Kingdom of Changsha and Kingdom of Nanyue in southern China (note: the south direction is oriented at the top).
An Eastern-Han pottery ship model with a steering rudder at the stern and anchor at the bow

Evidence found in Chinese literature, and archaeological evidence, show that cartography existed in China before the Han.[២៨៨] Some of the earliest Han maps discovered were ink-penned silk maps found amongst the Mawangdui Silk Texts in a 2nd-century-BC tomb.[២៨៩] The general Ma Yuan created the world's first known raised-relief map from rice in the 1st century AD.[២៩០] This date could be revised if the tomb of Qin Shi Huang is excavated and the account in the Records of the Grand Historian concerning a model map of the empire is proven to be true.[២៩០]

Although the use of the graduated scale and grid reference for maps was not thoroughly described until the published work of Pei Xiu (224–271 AD), there is evidence that in the early 2nd century AD, cartographer Zhang Heng was the first to use scales and grids for maps.[២៩១]

The Han-era Chinese sailed in a variety of ships differing from those of previous eras, such as the tower ship. The junk design was developed and realized during Han. Junks featured a square-ended bow and stern, a flat-bottomed hull or carvel-shaped hull with no keel or sternpost, and solid transverse bulkheads in the place of structural ribs found in Western vessels.[២៩២] Moreover, Han ships were the first in the world to be steered using a rudder at the stern, in contrast to the simpler steering oar used for riverine transport, allowing them to sail on the high seas.[២៩៣]

Although ox-carts and chariots were previously used in China, the wheelbarrow was first used in Han China in the 1st century BC.[២៩៤] Han artwork of horse-drawn chariots shows that the Warring-States-Era heavy wooden yoke placed around a horse's chest was replaced by the softer breast strap.[២៩៥] Later, during the Northern Wei (386–534 AD), the fully developed horse collar was invented.[២៩៥]

Medicine[កែប្រែ]

Han-era medical physicians believed that the human body was subject to the same forces of nature that governed the greater universe, namely the cosmological cycles of yin and yang and the five phases. Each organ of the body was associated with a particular phase. Illness was viewed as a sign that qi or "vital energy" channels leading to a certain organ had been disrupted. Thus, Han-era physicians prescribed medicine that was believed to counteract this imbalance.[២៩៦] For example, since the wood phase was believed to promote the fire phase, medicinal ingredients associated with the wood phase could be used to heal an organ associated with the fire phase.[២៩៧] To this end, the physician Zhang Zhongjing (c. 150–c. 219 AD) prescribed regulated diets rich in certain foods that were thought to curb specific illnesses. These are now known to be nutrition disorders caused by the lack of certain vitamins consumed in one's diet.[២៩៨] Besides dieting, Han physicians also prescribed moxibustion, acupuncture, and calisthenics as methods of maintaining one's health.[២៩៩] When surgery was performed by the physician Hua Tuo (d. 208 AD), he used anesthesia to numb his patients' pain and prescribed a rubbing ointment that allegedly sped the process of healing surgical wounds.[៣០០]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

 1. (December 2006)"East-West Orientation of Historical Empires". Journal of world-systems researc h 12 (2): 219–229. ISSN 1076-156X. Retrieved on 12 August 2010.
 2. ២,០ ២,១ Nishijima (1986), 595–596.
 3. Zhou (2003), 34.
 4. Schaefer (2008), 279.
 5. Bailey (1985), pp. 25–26
 6. Loewe (1986), p. 116.
 7. Ebrey (1999), 60–61.
 8. Loewe (1986), 116–122.
 9. Davis (2001), 44–46.
 10. Loewe (1986), 122.
 11. Hansen (2000), 117–119.
 12. ១២,០ ១២,១ Loewe (1986), 122–125.
 13. Loewe (1986), 139–144.
 14. ១៤,០ ១៤,១ Bielenstein (1980), 106; Ch'ü (1972), 76.
 15. Bielenstein (1980), 105.
 16. Di Cosmo (2001), 175–189, 196–198; Torday (1997), 80–81; Yü (1986), 387–388.
 17. Torday (1997), 75–77.
 18. ១៨,០ ១៨,១ Jerry Bentley, "Old World Encounters: Cross Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993), 37. Cite error: Invalid <ref> tag; name "test" defined multiple times with different content
 19. Torday (1997), 75 77; Di Cosmo (2001), 190–192.
 20. Yü (1967), 9–10; Morton and Lewis (2005), 52; Di Cosmo (2001), 192–195.
 21. Yü (1986), 388–389; Torday (1997), 77, 82–83; Di Cosmo (2002), 195–196.
 22. Torday (1997), 83–84; Yü (1986), 389–390.
 23. Yü (1986), 389–391; Di Cosmo (2001), 211–214.
 24. Torday (1997), 91–92
 25. Yü (1986), 390; Di Cosmo (2001), 237–240.
 26. Loewe (1986), 196–197, 211–213; Yü (1986), 395–398.
 27. Ebrey (1999), 66; Wang (1982), 100.
 28. Chang (2007), 5–8; Di Cosmo (2002), 241–242; Yü (1986), 391.
 29. Chang (2007), 34–35.
 30. Chang (2007), 6, 15–16, 44–45.
 31. Chang (2007), 15–16, 33–35, 42–43.
 32. Di Cosmo (2002), 247–249; Morton and Lewis (2005), 54–55; Yü (1986), 407; Ebrey (1999), 69; Torday (1997), 104–117.
 33. An (2002), 83; Ebrey (1999), 70.
 34. Di Cosmo (2002), 250–251; Yü (1986), 390–391, 409–411; Chang (2007), 174; Loewe (1986), 198.
 35. Ebrey (1999), 83; Yü (1986), 448–453.
 36. Wagner (2001), 1–17; Loewe (1986), 160–161; Nishijima (1986), 581–588; Ebrey (1999), 75; Morton and Lewis (2005), 57; see also Hinsch (2002), 21–22.
 37. Loewe (1986), 162, 185–206; Paludan (1998), 41; Wagner (2001), 16–19.
 38. Bielenstein (1986), 225–226; Huang (1988), 46–48.
 39. ៣៩,០ ៣៩,១ ៣៩,២ Robert Hymes (2000). John Stewart Bowman. រៀ. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. Columbia University Press. pp. 12–13. ល.ស.ប.អ. 978-0-231-11004-4. 
 40. Bielenstein (1986), 227–230.
 41. Hinsch (2002), 23–24; Bielenstein (1986), 230–231; Ebrey (1999), 66.
 42. Hansen (2000), 134; Bielenstein (1986), 232–234; Morton and Lewis (2005), 58; Lewis (2007), 23.
 43. ៤៣,០ ៤៣,១ Hansen (2000), 135; de Crespigny (2007), 196; Bielenstein (1986), 241–244.
 44. de Crespigny (2007), 568; Bielenstein (1986), 248.
 45. de Crespigny (2007), 197, 560; Bielenstein (1986), 249–250.
 46. de Crespigny (2007), 558–560; Bielenstein (1986) 251–254.
 47. Bielenstein (1986), 251–254; de Crespigny (2007), 196–198, 560.
 48. de Crespigny (2007), 54–55, 269–270, 600–601; Bielenstein (1986), 254–255.
 49. Hinsch (2002), 24–25.
 50. David R. Knechtges, in The Cambridge History of Chinese Literature, ed. Kang-i Sun Chang and Stephen Owen (Cambridge: Cambridge University Press, 2010): 116.
 51. Yü (1986), 450.
 52. de Crespigny (2007), 562, 660; Yü (1986), 454.
 53. Bielenstein (1986), 237–238; Yü (1986), 399–400.
 54. Yü (1986), 413–414.
 55. Yü (1986), 414–415.
 56. Yü (1986), 414–415; de Crespigny (2007), 73.
 57. Yü (1986), 414–415; de Crespigny (2007), 171.
 58. Yü (1986), 405, 443–444.
 59. Yü (1986), 444–446.
 60. ៦០,០ ៦០,១ Torday (1997), 393; de Crespigny (2007), 5–6.
 61. Yü (1986), 415–416.
 62. de Crespigny (2007), 239–240, 497, 590; Yü (1986), 450–451, 460–461.
 63. Chavannes (1907), p. 185.
 64. Hill (2009), p. 27.
 65. de Crespigny (2007), 600; Yü (1986), 460–461.
 66. Akira (1998), 248, 251; Zhang (2002), 75.
 67. de Crespigny (2007), 497, 500, 592.
 68. Hinsch (2002), 25; Hansen (2000), 136.
 69. Bielenstein (1986), 280–283; de Crespigny (2007), 499, 588–589.
 70. Bielenstein (1986), 283–284; de Crespigny (2007), 123–127.
 71. Bielenstein (1986), 284; de Crespigny (2007), 128, 580.
 72. Bielenstein (1986), 284–285; de Crespigny (2007), 473–474, 582–583.
 73. Bielenstein (1986), 285–286; de Crespigny (1986), 597–598.
 74. Bower (2005), "Standing man and woman," 242–244.
 75. Hansen (2000), 141.
 76. de Crespigny (2007), 597, 599, 601–602; Hansen (2000), 141–142.
 77. ៧៧,០ ៧៧,១ de Crespigny (2007), 602.
 78. Beck (1986), 319–322.
 79. de Crespigny (2007), 511; Beck (1986), 323.
 80. de Crespigny (2007), 513–514.
 81. de Crespigny (2007), 511.
 82. Ebrey (1986), 628–629.
 83. Beck (1986), 339–340.
 84. Ebrey (1999), 84.
 85. Loewe (1994), 38–52.
 86. Beck (1986), 339–344.
 87. Beck (1986), 344; Zizhi Tongjian, vol. 59.
 88. Beck (1986), 344–345; Morton and Lewis (2005), 62.
 89. Beck (1986), 345.
 90. Beck (1986), 345–346.
 91. Beck (1986), 346–349.
 92. de Crespigny (2007), 158.
 93. Beck (1986), 349–351; de Crespigny (2007), 36.
 94. ៩៤,០ ៩៤,១ Beck (1986), 351–352; de Crespigny (2007), 36–37.
 95. Beck (1986), 352; de Crespigny (2007), 37.
 96. Beck (1986), 353–357; Hinsch (2002), 206.
 97. Ch'ü (1972), 66–72.
 98. Ch'ü (1972), 76; Bielenstein (1980), 105–107.
 99. Wang (1982), 83–85; Nishijima (1986), 581–583.
 100. Nishijima (1986), 552–553; Ch'ü (1972), 16.
 101. Ch'ü (1972), 84.
 102. Ebrey (1986), 631, 643–644; Ebrey (1999), 80.
 103. Hansen (2000), 141–142; de Crespigny (2007), 601–602.
 104. Ch'ü (1972), 104–111; Nishijima (1986), 556–557; Ebrey (1986), 621–622; Ebrey (1974), 173–174.
 105. Ch'ü (1972), 112.
 106. Ch'ü (1972), 104–105, 119–120; Nishijima (1986), 576–577.
 107. Nishijima (1986) 576 577; Ch'ü (1972), 114–117.
 108. Ch'ü (1972), 127–128.
 109. Csikszentmihalyi (2006), 172–173, 179–180; Ch'ü (1972), 106, 122–127.
 110. Hinsch (2002), 46–47; Ch'ü (1972), 3–9.
 111. Ch'ü (1972), 9–10.
 112. Hinsch (2002), 35; Ch'ü (1972), 34.
 113. Ch'ü (1972), 44–47; Hinsch (2002), 38–39.
 114. Hinsch (2002), 40–45; Ch'ü (1972), 37–43.
 115. Ch'ü (1972), 17.
 116. Ch'ü (1972), 6–9.
 117. Ch'ü (1972), 17–18.
 118. Ch'ü (1972), 49–59.
 119. Hinsch (2002), 74–75.
 120. Ch'ü (1972), 54–56; Hinsch (2002), 29, 51, 54, 59–60, 65–68, 70–74, 77–78.
 121. Hinsch (2002), 29.
 122. de Crespigny (2007), 513; Barbieri-Low (2007), 207; Huang (1988), 57.
 123. Csikszentmihalyi (2006), 24–25; Loewe (1994), 128–130.
 124. Kramers (1986), 754–756; Csikszentmihalyi (2006), 7–8; Loewe (1994), 121–125; Ch'en (1986), 769.
 125. Kramers (1986), 753–755; Loewe (1994), 134–140.
 126. Kramers (1986), 754.
 127. Ebrey (1999), 77–78; Kramers (1986), 757.
 128. Ch'ü (1972), 103.
 129. Ch'en (1986), 773–794.
 130. Hardy (1999), 14–15; Hansen (2000), 137–138.
 131. Norman (1988), 185; Xue (2003), 161.
 132. Ebrey (1986), 645.
 133. Hansen (2000), 137 138; de Crespigny (2007), 1049; Neinhauser et al. (1986), 212; Lewis (2007), 222; Cutter (1989), 25–26.
 134. Hulsewé (1986), 525–526; Csikszentmihalyi (2006), 23–24; Hansen (2000), 110–112.
 135. Hulsewé (1986), 523–530; Hinsch (2002), 82.
 136. Hulsewé (1986), 532–535.
 137. Hulsewé (1986), 531–533.
 138. Hulsewé (1986), 528–529.
 139. Nishijima (1986), 552–553, 576; Loewe (1968), 146–147.
 140. Wang (1982), 52.
 141. Wang (1982), 53, 206.
 142. Wang (1982), 57–58.
 143. Hansen (2000), 119–121.
 144. Wang (1982), 206; Hansen (2000), 119.
 145. Wang (1982), 53, 59–63, 206; Loewe (1968), 139; Ch'ü (1972), 128.
 146. Ch'ü (1972), 30–31.
 147. Hansen (2000), 119; Csikszentmihalyi (2006), 140–141.
 148. Birmingham Museum of Art (2010). Birmingham Museum of Art : guide to the collection. [Birmingham, Ala]: Birmingham Museum of Art. pp. 21. ល.ស.ប.អ. 978-1-904832-77-5. http://artsbma.org. 
 149. Ch'ü (1972), 71.
 150. Loewe (1994), 55; Csikszentmihalyi (2006), 167; Sun and Kistemaker (1997), 2–3; Ebrey (1999), 78 79.
 151. Ebrey (1999), 78–79; Loewe (1986), 201; de Crespigny (2007), 496, 592.
 152. Loewe (2005), "Funerary Practice in Han Times," 101–102; Csikszentmihalyi (2006), 116–117.
 153. Hansen (2000), 144.
 154. Hansen (2000), 144–146.
 155. Needham (1972), 112; "Demieville (1986), 821–822.
 156. Demiéville (1986), 821–822.
 157. Demiéville (1986), 823.
 158. Akira (1998), 247–251; see also Needham (1972), 112.
 159. Ch'ü (1972), 68–69.
 160. de Crespigny (2007), 1216; Wang (1949), 141–143.
 161. Bielenstein (1980), 144; Wang (1949), 173–177.
 162. Ch'ü (1972), 70–71.
 163. de Crespigny (2007), 1221; Bielenstein (1980), 7–17.
 164. Wang (1949), 143–144, 145–146, 177; Bielenstein (1980), 7–8, 14.
 165. Wang (1949), 147–148; Bielenstein (1980), 8–9, 15–16.
 166. Wang (1949), 150; Bielenstein (1980), 10–13.
 167. de Crespigny (2007), 1222; Wang (1949), 151; Bielenstein (1980), 17–23.
 168. de Crespigny (2007), 1222; Bielenstein (1980), 23–24.
 169. de Crespigny (2007), 1223; Bielenstein (1980), 31.
 170. de Crespigny (2007), 1223; Bielenstein (1980), 34–35.
 171. Bielenstein (1980), 38; Wang (1949), 154.
 172. de Crespigny (2007), 1223–1224; Bielenstein (1980), 39–40.
 173. Wang (1949), 155; Bielenstein (1980), 41.
 174. de Crespigny (2007), 1224; Bielenstein (1980), 43.
 175. de Crespigny (2007), 1224; Bielenstein (1980), 47.
 176. Wang (1982), 57, 203.
 177. Bielenstein (1980), 83.
 178. ១៧៨,០ ១៧៨,១ ១៧៨,២ de Crespigny (2007), 1228.
 179. Bielenstein (1980), 103.
 180. Nishijima (1986), 551–552.
 181. Bielenstein (1980), 90–92; Wang (1949), 158–160.
 182. Bielenstein (1980), 91.
 183. de Crespigny (2007), 1230–1231; Bielenstein (1980), 96; Hsu (1965), 367–368.
 184. de Crespigny (2007), 1230; Bielenstein (1980), 100.
 185. Bielenstein (1980), 100.
 186. Hsu (1965), 360; Bielenstein (1980), 105–106; Loewe (1986), 126.
 187. Hsu (1965), 360; Bielenstein (1980), 105–106.
 188. ១៨៨,០ ១៨៨,១ Bielenstein (1980), 105–106.
 189. Chü (1972), 76.
 190. Crespigny (2007), 1230; Bielenstein (1980), 108.
 191. Chang (2007), 70–71
 192. ១៩២,០ ១៩២,១ Nishijima (1986), 599; Bielenstein (1980), 114.
 193. de Crespigny (2007), 564–565, 1234.
 194. Bielenstein (1980), 114–115.
 195. de Crespigny (2007), 1234; Bielenstein (1980), 117–118.
 196. Ch'ü (1972), 132–133.
 197. de Crespigny (2007), 1234; Bielenstein (1980), 116, 120–122.
 198. ១៩៨,០ ១៩៨,១ Nishijima (1986), 586.
 199. Nishijima (1986), 586–587.
 200. Nishijima (1986), 587.
 201. Ebrey (1986), 609; Bielenstein (1986), 232–233; Nishijima (1986), 587–588.
 202. Nishijima (1986), 587–588; Bielenstein (1980), 47, 83.
 203. Nishijima (1986), 600–601.
 204. Nishijima (1986), 598.
 205. Nishijima (1986), 588.
 206. Bulling (1962), 312.
 207. Guo (2005), 46–48.
 208. Nishijima (1986), 601.
 209. Nishijima (1986), 577; Ch'ü (1972), 113–114.
 210. Nishijima (1986), 558–601; Ebrey (1974), 173 174; Ebrey (1999), 74–75.
 211. Ebrey (1999), 75; Ebrey (1986), 619–621.
 212. Loewe (1986), 149–150; Nishijima (1986), 596–598.
 213. Nishijima (1986), 596–598.
 214. Nishijima (1986), 599; de Crespigny (2007), 564–565.
 215. Needham (1986c), 22; Nishijima (1986), 583–584.
 216. Nishijima (1986), 584; Wagner (2001), 1–2; Hinsch (2002), 21–22.
 217. Nishijima (1986), 584; Wagner (2001), 15–17.
 218. Nishijima (1986), 600; Wagner (2001), 13–14.
 219. Ebrey (1999), 75.
 220. de Crespigny (2007), 605.
 221. Jin, Fan, and Liu (1996), 178–179; Needham (1972), 111.
 222. Loewe (1968), 89, 94–95; Tom (1989), 99; Cotterell (2004), 11–13.
 223. Buisseret (1998), 12; Needham and Tsien (1986), 1–2, 40–41, 122–123, 228; Day and McNeil (1996), 122.
 224. Cotterell (2004), 11.
 225. Wagner (2001), 7, 36–37, 64–68, 75–76; Pigott (1999), 183–184.
 226. Pigott (1999), 177, 191.
 227. Wang (1982), 125; Pigott (1999), 186.
 228. Wagner (1993), 336; Wang (1982), 103–105, 122–124.
 229. Greenberger (2006), 12; Cotterell (2004), 24; Wang (1982), 54–55.
 230. Nishijima (1986), 563–564; Ebrey (1986), 616–617.
 231. ២៣១,០ ២៣១,១ Nishijima (1986), 561–563.
 232. Hinsch (2002), 67–68; Nishijima (1986), 564–566.
 233. Nishijima (1986), 568–572.
 234. Liu (2002), 55.
 235. ២៣៥,០ ២៣៥,១ Ebrey (1999), 76.
 236. Ebrey (1999) 76; Wang (1982), 1–40.
 237. Steinhardt (2004), 228–238.
 238. Thorp (1986), 360–378.
 239. Wang (1982), 1, 30, 39–40, 148–;149; Chang (2007), 91–92; Morton and Lewis (2005), 56; see also Ebrey (1999), 76; see Needham (1972), Plate V, Fig. 15, for a photo of a Han-era fortress in Dunhuang, Gansu province that has rammed earth ramparts with defensive crenallations at the top.
 240. Wang (1982), 1–39.
 241. Steinhardt (2005), "Pleasure Tower Model," 279; Liu (2002), 55.
 242. Steinhardt (2005), "Pleasure Tower Model," 279–280; Liu (2002), 55.
 243. Steinhardt (2005), "Tower Model" 283–284.
 244. Wang (1982), 175–178.
 245. ២៤៥,០ ២៤៥,១ Watson (2000), 108.
 246. Needham (1986d), 161–188.
 247. Needham (1986c), 171–172.
 248. Liu (2002), 56.
 249. Loewe (1968), 191–194; Wang (1982), 105.
 250. Loewe (1968), 191–194; Tom (1989), 103; Ronan (1994), 91.
 251. Temple (1986), 78–79.
 252. Needham (1986c), 2, 9; see also Barbieri-Low (2007), 36.
 253. Needham (1986c), 2.
 254. Temple (1986), 54–55.
 255. Barbieri-Low (2007), 197.
 256. Needham (1986c), 99, 134, 151, 233.
 257. Temple (1986), 87; Needham (1986b), 123, 233–234.
 258. Temple (1986), 46; Needham (1986c), 116–119, PLATE CLVI.
 259. Needham (1986c), 281–285.
 260. Needham (1986c), 283–285.
 261. Temple (1986), 86–87; Loewe (1968), 195–196.
 262. Needham (1986c), 183–184, 390–392.
 263. Needham (1986c), 396–400.
 264. de Crespigny (2007), 184; Needham (1986c), 370.
 265. Needham (1986c), 89, 110, 342–344.
 266. Needham (1986a), 343.
 267. de Crespigny (2007), 1050; Needham (1986c), 30, 479 footnote e; Morton and Lewis (2005), 70; Bowman (2000), 595; Temple (1986), 37.
 268. de Crespigny (2007), 1050; Needham (1986c), 479 footnote e.
 269. de Crespigny (2007), 1050; Morton and Lewis (2005), 70.
 270. Needham (1986a), 626–631.
 271. Dauben (2007), 212; Liu, Feng, Jiang, and Zheng (2003), 9–10.
 272. Needham (1986a), 99–100; Berggren, Borwein and Borwein (2004), 27.
 273. Dauben (2007), 219–222; Needham (1986a), 22.
 274. Temple (1986), 139, 142–143
 275. Shen, Crossley, and Lun (1999), 388; Straffin (1998), 166; Needham (1986a), 24–25, 121.
 276. Temple (1986), 142.
 277. Temple (1986), 141; Liu, Feng, Jiang, and Zheng (2003), 9–10.
 278. Teresi (2002), 65–66.
 279. Temple (1986), 141.
 280. McClain and Ming (1979), 212; Needham (1986b), 218–219.
 281. Cullen (2006), 7; Lloyd (1996), 168.
 282. Deng (2005), 67.
 283. de Crespigny (2007), 498.
 284. Loewe (1994), 61, 69; Csikszentmihalyi (2006), 173–175; Sun and Kristemaker (1997), 5, 21–23; Balchin (2003), 27.
 285. Dauben (2007), 214; Sun and Kistemaker (1997), 62; Huang (1988), 64.
 286. Needham (1986a), 227, 414.
 287. Needham (1986a), 468.
 288. Hsu (1993), 90–93; Needham (1986a), 534–535.
 289. Hsu (1993), 90–93; Hansen (2000), 125.
 290. ២៩០,០ ២៩០,១ Temple (1986), 179.
 291. de Crespigny (2007), 1050; Hsu (1993), 90–93; Needham (1986a), 538–540; Nelson (1974), 359; Temple (1986), 30.
 292. Turnbull (2002), 14; Needham (1986d), 390–391.
 293. Needham (1986d), 627–628; Chung (2005), 152; Tom (1989), 103–104; Adshead (2000), 156; Fairbank and Goldman (1998), 93; Block (2003), 93, 123.
 294. Needham (1986c), 263–267; Greenberger (2006), 13.
 295. ២៩៥,០ ២៩៥,១ Needham (1986c), 308–312, 319–323.
 296. Csikszentmihalyi (2006), 181–182; Sun & Kistemaker (1997), 3–4; Hsu (2001), 75.
 297. Csikszentmihalyi (2006), 181–182.
 298. Temple (1986), 131.
 299. de Crespigny (2007) 332; Omura (2003), 15, 19–22; Loewe (1994), 65; Lo (2001), 23.
 300. Crespigny (2007), 332.