ទេសចរណ៍ប្រទេសវៀតណាម

ពីវិគីភីឌា

ទេសចរណ៍​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​គឺ​ជា​សារធាតុផ្សំ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​នៃប្រទេសវៀតណាម​ទំនើប។  ក្នុងឆ្នាំ 2019 វៀតណាមបានទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន 18 លាននាក់ ដែរបានកើនឡើងពី 2.1 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ 2000។ រដ្ឋបាលជាតិទេសចរណ៍វៀតណាមកំពុងអនុវត្តតាមផែនការរយៈពេលវែងដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ដែលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរបរទេសចូលប្រទេស។

ការ​មក​ដល់​របស់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​បាន​បន្ត​កើន​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៨ វៀតណាម​បាន​ទទួល​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ចំនួន ៤,២១៨ លាន​នាក់ ហើយ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៩ មាន​ចំនួន ៣,៨ លាន​នាក់ ធ្លាក់​ចុះ ១១%។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១២ វៀតណាម​ទទួល​បាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​៦,៨៤​លាន​នាក់​។ នេះគឺជាការកើនឡើង 13% ពីតួលេខឆ្នាំ 2011 នៃភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន 6 លាននាក់ ដែលជាការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរណ៍ 2 លាននាក់ធៀបនឹងការមកដល់ឆ្នាំ 2010។ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ វៀតណាម​បាន​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អន្តរជាតិ​ចំនួន ១០ លាន​នាក់ ដែល​តំណាង​ឱ្យ​កំណើន ២៦% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន។

ឆ្នាំ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍ គិតជាភាគរយ
2021 3,500 0,1%
3/2020 3,686,779 1.9%
2019 18,008,591 16.2%
2018 15,497,791 19.9%
2017 12,922,151 29.1%
2016 10,012,735 26%
2015 7,943,651 0.9%
2014 7,874,312 4%
2013 7,572,352 10.60%
2012 6,847,678 10.8%
2011 6,014,032 19.1%
2010 5,049,855 34.8%
2009 3,772,359 −10.9%
2008 4,253,740 0.6%
2007 4,171,564 16%
2006 3,583,486 3%
2005 3,467,757 18.4%
2004 2,927,876 20.5%
2003 2,429,600 −7.6%
2002 2,628,200 12.8%
2001 2,330,800 8.9%
2000 2,140,100 20.0%
1999 1,781,800 17.2%
1998 1,520,100 −11.4%
1997 1,715,600 6.7%
1996 1,607,200 18.9%
1995 1,351,300

ឯកសារយោង[កែប្រែ]