ទំព័រគំរូ:=

ពីវិគីភីឌា

=

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូនេះអនុញ្ញាតអោយ "=" ប្រើបានក្នុងថាវរូបនៃទំព័រគំរូ។

ទំព័រគំរូនេះមិនអាចជំនួសបានទេ។

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

  • {{Colors|black|yellow|2 + 2 {{=}} 4}} → 2 + 2 = 4

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

  • {{((}} — បានផលជា {{
  • {{))}} — បានផលជា }}
  • {{!}} — បានផលជា |