ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឆេក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឆេក ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Czech Republic.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ឆេក ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ឆេក)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Czech Republic.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Czech Republic.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CZE (view) CZE ឆេក

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ឆេក}} ឆេក
  • {{flagicon|ឆេក}}ឆេក

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|CZE}}ឆេក
  • {{flagcountry|CZE}} ឆេក
  • {{flag|CZE}} CZE

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: