ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ត្រង់ស៍នីស្ទ្រី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ត្រង់ស៍នីស្ទ្រី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Transnistria.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ត្រង់ស៍នីស្ទ្រី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ត្រង់ស៍នីស្ទ្រី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Transnistria.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Transnistria.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់