ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បាស្គរតូស្ថាន

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បាស្គរតូស្ថាន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Bashkortostan.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង បាស្គរតូស្ថាន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (បាស្គរតូស្ថាន)
នាមក្លែងទង់ Flag of Bashkortostan.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Bashkortostan.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
nationalFlag of Bashkortostan (1918).svgFlag of Bashkortostan (1918).svg
1918Flag of Bashkurdistan with crescent and star.svgFlag of Bashkurdistan with crescent and star.svg
1954Flag of the Bashkir ASSR.svgFlag of the Bashkir ASSR.svg
1992Flag of Bashkortostan 1992.svgFlag of Bashkortostan 1992.svg


ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់