ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ព្រះរាជាណាចក្រសាដេញ៉ា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ព្រះរាជាណាចក្រសាដេញ៉ា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1785-1802).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ព្រះរាជាណាចក្រសាដេញ៉ា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ព្រះរាជាណាចក្រសាដេញ៉ា)
នាមក្លែងខ្លី សាដេញ៉ា (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1785-1802).svg ឈ្មោះរូប (File:War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1785-1802).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1720State Flag of the Savoyard States (late 16th - late 18th century).svgState Flag of the Savoyard States (late 16th - late 18th century).svg
1785War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1785-1802).svgWar Ensign of the Kingdom of Sardinia (1785-1802).svg
1799Merchant Flag of the Kingdom of Sardinia (c.1799-1802).svgMerchant Flag of the Kingdom of Sardinia (c.1799-1802).svg
1802Merchant Flag of the Kingdom of Sardinia (1802-1814).svgMerchant Flag of the Kingdom of Sardinia (1802-1814).svg
1802-WarWar Ensign of the Kingdom of Sardinia (1802-1814).svgWar Ensign of the Kingdom of Sardinia (1802-1814).svg
1814Merchant Flag and War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1814-1816).svgMerchant Flag and War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1814-1816).svg
1816Civil Flag and Civil Ensign of the Kingdom of Sardinia (1816-1848).svgCivil Flag and Civil Ensign of the Kingdom of Sardinia (1816-1848).svg
1816-StateState Flag and War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1816-1848).svgState Flag and War Ensign of the Kingdom of Sardinia (1816-1848).svg
1816-WarWar Ensign of the Kingdom of Sardinia (1816-1848) aspect ratio 31-76.svgWar Ensign of the Kingdom of Sardinia (1816-1848) aspect ratio 31-76.svg
កងទ័ពFlag of the Kingdom of Sardinia (1848-1851).svgFlag of the Kingdom of Sardinia (1848-1851).svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|ព្រះរាជាណាចក្រសាដេញ៉ា}} Royal Sardinian Army
  • {{flagicon|ព្រះរាជាណាចក្រសាដេញ៉ា|army}}ព្រះរាជាណាចក្រសាដេញ៉ា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖