ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ុងតេណេគ្រោ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ុងតេណេគ្រោ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Montenegro.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Montenegro.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Montenegro.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1876Flag of the Principality of Montenegro.svgFlag of the Principality of Montenegro.svg
1910Flag of the Kingdom of Montenegro.svgFlag of the Kingdom of Montenegro.svg
1941Flag of Montenegro (1905-1918 & 1941-1944).svgFlag of Montenegro (1905-1918 & 1941-1944).svg
1945Flag of SR Montenegro.svgFlag of SR Montenegro.svg
1993Flag of Montenegro (1993-2004).svgFlag of Montenegro (1993-2004).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MNE (view) MNE ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ
Montenegro (view) Montenegro ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|Montenegro}} Montenegro
  • {{flagicon|Montenegro}}ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|Montenegro|1876}} Montenegro
  • {{flagicon|Montenegro|1876}}ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|MNE}}ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ
  • {{flagcountry|MNE}} ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ
  • {{flag|MNE}} MNE[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា|]]