ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហាវ៉ៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហាវ៉ៃ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Hawaii.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ហាវ៉ៃ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ហាវ៉ៃ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Hawaii.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Hawaii.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1793British-Red-Ensign-1707.svgBritish-Red-Ensign-1707.svg
1794Union flag 1606 (Kings Colors).svgUnion flag 1606 (Kings Colors).svg
1816Flag of Hawaii (1816).svgFlag of Hawaii (1816).svg
1843Flag of the United Kingdom.svgFlag of the United Kingdom.svg
1893Flag of the United States (1891-1896).svgFlag of the United States (1891-1896).svg
1896Flag of Hawaii (1896).svgFlag of Hawaii (1896).svg

ទង់យោធា

ទង់កងនាវានៃប្រជាជាតិនេះគឺដូចទង់ជាតិរបស់វា ដូចនេះ ទំព័រគំរូ:Navy ផលិតបាននូវ:

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ហាវ៉ៃ}} ហាវ៉ៃ
  • {{flagicon|ហាវ៉ៃ}}ហាវ៉ៃ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ហាវ៉ៃ|1793}} ហាវ៉ៃ
  • {{flagicon|ហាវ៉ៃ|1793}}ហាវ៉ៃ