ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template is intended as a meta-template: a template used for constructing other templates. It is not meant for use directly in an article, but can be used on a one-off basis if required. See Help:Infobox for an introduction to infoboxes and information on how to design them. See Category:Infobox templates for specific infobox templates.

ការ​ប្រើ​ប្រាស់[កែប្រែ]

ការ​ប្រើប្រាស់​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង {{navbox}}, ប៉ុន្តែ​គ្រាន់​តែ​ពុម្ព​គម្រូ​នេះ​មានភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នូវ ភាព​ខុស​គ្នា​បន្ថែម​ទៀត។ នៅ​ក្នុង​ជួរ​និមួយៗ​នៅ​លើ​តារាង អាច​មាន​ទាំង បឋមកថា, ឬ ស្លាក/ទិន្នន័យ, ឬ តែ​ទិន្នន័យ។ មាន​ភាព​ភាពមិន​ចុះ​សម្រុង​គ្នា ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំណត់​ជួយ​មួយ​ជាមួយ​នឹង បឋមកថា និង ស្លាក/ទិន្នន័យ នោះ ស្លាក/ទិន្នន័យ នឹង​មិន​ស្គាល់។

ដើម្បី​បញ្ចូល​រូប​ភាព​ទៅ​ក្នុង​ទី​តាំង​ផ្សេង​ក្រៅប​ពី​កន្លែង​នៅ​ខាង​លើ ប្រអប់​ព័ត៌មាន ឬ បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទិន្នន័យ​នោះ អ្នក​អាច​ប្រើ​ជា​ជួរ ដែល​ដាក់​តែ​វាល​ទិន្នន័យ​បាន​ហើយ។

ទីលំដាប់[កែប្រែ]

ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ភាព​អាច​បត់​បែន​បាន នៅ​ពេល​គ្រោង​នៃ​ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​ប្ដូរនោះ វា​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​នៅ​ពេល​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ដោយ​មិន​ប្រើ​ភាព​ទាក់​ទង​គ្នា​រវាងជួរ បឋមកថា និង ស្លាក/ទិន្នន័យ។ ការ​វាស់​ស្ទង់​សម្រាប់​ជួរ​ថ្មី អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ខាង​ក្នុង​នៅ​ពេល​ខាងមុខ ដោយ​មិន​មាន​ការ​ប្ដូរ​លេខ​លំដាប់​ឡើយ។ ជា​ឧទាហរណ៍៖

|header3 = Section 1
|label5  = Label A
|data5  = Data B
|label7  = Label C
|data7  = Data C
|header10 = Section 2
|label12 = Label D
|data12  = Data D

ការ​វាស់​ស្ទង់[កែប្រែ]

មើល/ពិភាក្សា/កែ​តំណ​ភ្ជាប់[កែប្រែ]

name 
ជា​ឈ្មោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​គម្រូ​ដែល​តំណ​ភ្ជាប់ "មើល/ពិភាក្សា/កែ​ប្រែ" សំដៅ​ទៅ​រក។ អ្នក​អាច​ប្រើ {{subst:PAGENAME}}។ ប្រសិន​បើ​ការ​វាស់​ស្ទង់នេះ​ត្រូវ​បាន​លុប​នោះ តំណ​ភ្ជាប់ មើល/ពិភាក្សា/កែប្រែ នឹង​មិន​បង្ហាញ​ឡើង​ទេ។

ចំណង​ជើង[កែប្រែ]

អក្សរ​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​លើ ប្រអប់​ព័ត៌មាន
ចំណង​ជើង​ក្បាល​រង​របស់ ប្រអប់​ព័ត៌មាន
(ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ទាំង​មូល​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ទីនេះ)
អក្សរ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ខាង​លើ
ចំណង​ជើង​ក្បាលរង​របស់ ប្រអប់​ព័ត៌មាន
ចំណង​ជើងក្បាល​រងបន្ទាប់​របស់ ប្រអប់​ព័ត៌មាន
(ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ទាំង​មូល​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ទីនេះ)

មាន​វិធី​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា ដើម្បី​ដាក់​ចំណង​ជើង​ឲ្យ ប្រអប់​ព័ត៌មាន។ ទី១ មាន​ចំណង​ជើង​នៅ​ខាង​ក្នុង​ព្រំដែន​ប្រអប់​ព៌តមាន, ទី២ គឺ​ដាក់​វា​នៅ​ខាង​លើ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​វិធី​ទាំង​ពីរ​នេះ​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចង់, ឬ​ប្រើ​តែ​មួយ​ក៏​បាន​ដែរ, ឬ​មិន​​ប្រើ (ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​មិន​បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​ទេ)។

title 
ជា​អក្សរ​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​ខាង​លើ​តារាង/ប្រអប់។
above 
ជា​អក្សរ​ដាក់​នៅ​ខាង​ក្នុង ផ្នែក​ខាង​លើ​តារាង/ប្រអប់។

មាតិកា​ដែល​អាច​ដាក់​បាន​តាម​ចិត្ត[កែប្រែ]

subheader, subheader2 
ជា​ចំណង​ជើង​បន្ថែម​ដែល​ដាក់​នៅ​ចន្លោះ {{{title}}} និង {{{above}}}.
image, image2 
ជា​រូបបង្ហាញ​នៅ​កំពូល​ពុម្ព​គម្រូ។ ប្រើ​រូបមន្ដ​រូប​ភាព​ពេញ​លេញ, ឧទាហរណ៍ [[ឯកសារ:example.png|200px|alt=Example alt text]]. រូប​ភាព​គឺ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឲ្យ​ដាក់​នៅ​កណ្ដាល​តាម​លំនាំ​ដើម។ មើល WP:ALT
caption, caption2 
ជា​អក្សរ​ដាក់​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​រូប​ភាព។
header(n) 
ជា​អក្សរ​ប្រើ​ជា​បឋមកថា​នៅ​ក្នុង​ជួរទី n។
label(n)
ជា​អក្សរ​ប្រើ​ជា​ស្លាក​នៅ​ក្នុង​ជួរទី n។
data(n)
ជា​អក្សរ​ប្រើ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជា​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជួរទី n។
below
ជា​អក្សរដាក់​នៅ​បាត។ ប្រឡោះ​នៅ​បាត​ត្រូវ​បាន​បម្រុស​សម្រាប់ កំណត់​ត្រា​បាតក្រោម (footnotes), មើល​ផង​ដែរ, និង ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ។
child
មើល​ជំពូក embedding សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត។

កំណត់​ចំណាំ៖ នៅ​ពេល​ឥឡូវ, បឋមកថា, ស្លាក និង ទិន្នន័យ នៅ​ជាមួយ​តម្លៃ n ដូច​គ្នា វា​មិន​មែន​មិន​ចុះ​សម្រុង​គ្នា​ទៀត​ទេ គឺ​វា​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ។ មើល​ការ​ផ្ដល់​លទ្ធផល​នៃ header4, label4, និង data4 នៅ​ក្នុង​ជំពូក​ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម។

រចនាបថ CSS ដែល​អាច​ប្រើ​តាម​ចិត្ត[កែប្រែ]

bodystyle 
អនុវត្ត​ទៅ​លើ​តារាង​ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ទាំង​មូល
titlestyle 
Applies only to the title caption. Adding a background color is usually inadvisable since the text is rendered "outside" the infobox.
abovestyle 
Applies only to the "above" cell at the top. The default style has font-size:large; since this cell is usually used for a title, if you want to use the above cell for regular-sized text include "font-size:medium;" in the abovestyle.
imagestyle 
Applies to the cell the image is in. This includes the text of the image caption, but you should set text properties with captionstyle instead of imagestyle in case the caption is moved out of this cell in the future.
captionstyle 
Applies to the text of the image caption.
headerstyle 
Applies to all header cells
labelstyle 
Applies to all label cells
datastyle 
Applies to all data cells
belowstyle 
Applies only to the below cell

HTML classes[កែប្រែ]

bodyclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox as a whole.
titleclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox's title caption.
aboveclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox's "above" cell.
aboverowclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the complete table row the "above" cell is on.
subheaderclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox's subheader.
subheaderrowclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the complete table row the subheader is on.
imageclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the image; it is in particular used in conjunction with {{Image class names}}.
imagerowclass1, imagerowclass2 
These parameters are inserted into the "class" attribute for the complete table row the respective images are on.
rowclass(n) 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the specified row including the label or other explanatory text.
class(n) 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the data cell of the specified row. If there's no data cell it has no effect.
belowclass 
This parameter is inserted into the "class" attribute for the infobox's below cell.

Microformats[កែប្រែ]

This template supports the addition of microformat information. This is done by adding "class" attributes to various data cells, indicating what kind of information is contained within. To flag an infobox as containing hCard information, for example, add the following parameter:

|bodyclass = vcard

And for each row containing a data cell that's part of the vcard, add a corresponding class parameter:

|class1 = fn
|class2 = org
|class3 = tel

...and so forth. "above" and "title" can also be given classes, since these are usually used to display the name of the subject of the infobox.

See Wikipedia:WikiProject Microformats for more information on adding microformat information to Wikipedia, and microformat for more information on microformats in general.

Italic titles[កែប្រែ]

Titles of articles with infoboxes may be made italic, in line with WP:ITALICTITLE, by passing the italic title parameter.

 • Turn on italic titles by passing |italic title={{{italic title|}}} from the infobox.
 • Turn off by default but allow some instances to be made italic by passing |italic title={{{italic title|no}}}
 • Do not make any titles italic by not passing the parameter at all.

Making fields optional[កែប្រែ]

A row with a label but no data is not displayed. This allows for the easy creation of optional infobox content rows. To make a row optional use a parameter that defaults to an empty string, like so:

|label5 = Population
|data5 = {{{population|}}}

This way if an article doesn't define the population parameter in its infobox the row won't be displayed.

For more complex fields with pre-formated contents that would still be present even if the parameter wasn't set, you can wrap it all in an "#if" statement to make the whole thing vanish when the parameter is not used. For instance, the "#if" statement in the following example reads "#if:the parameter mass has been supplied |then display it, followed by 'kg'":

|label6 = Mass
|data6 = {{#if:{{{mass|}}}|{{{mass}}} kg}}

For more on #if, see here.

You can also make headers optional in a similar way. If you want a header to appear only if one or more of the data fields that fall under it are filled, one could use the following pattern as an example of how to do it:

{{Infobox
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title  = Example of an optional header
|header1 = {{#if:{{{item_one|}}}{{{item_two|}}}{{{item_three|}}}|Optional header}}
|label2 = Item one
|data2  = {{{item_one|}}}
|label3 = Item two
|data3  = {{{item_two|}}}
|label4 = Item three
|data4  = {{{item_three|}}}
}}

header1 will be shown if any of item_one, item_two, or item_three is defined. If none of the three parameters are defined the header won't be shown.

The trick to this is that the "if" returns false only if there is nothing whatsoever in the conditional section, so only if all three of item_one, item_two and item_three are undefined will the if statement fail.

Examples[កែប្រែ]

Test Infobox
Example alt text
Caption for example.png
Header defined alone
Data defined alone
All three defined (header, label, data, all with same number)
Label and data defined (label) Label and data defined (data)
Below text
{{Infobox
|name     = Infobox/doc
|bodystyle  = 
|title    = Test Infobox
|titlestyle  = 

|image    = [[File:example.png|200px|alt=Example alt text]]
|imagestyle  = 
|caption   = Caption for example.png
|captionstyle = 
|headerstyle = background:#ccf;
|labelstyle  = background:#ddf;
|datastyle  = 

|header1 = Header defined alone
|label1 = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2 = Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed)
|data2  = 
|header3 =
|label3 = 
|data3  = Data defined alone
|header4 = All three defined (header, label, data, all with same number)
|label4 = does not display (same number as a header)
|data4  = does not display (same number as a header)
|header5 =
|label5 = Label and data defined (label)
|data5  = Label and data defined (data)

|belowstyle = background:#ddf;
|below = Below text
}}

Notice how when a label is defined without an accompanying data cell the row doesn't appear in the displayed infobox, and when a header is defined on the same row as a data cell all of them are displayed.

For this example, bodystyle = width:20em; and labelstyle = width:33%;

Test Infobox
Label 1 Data 1
Label 2 Data 2
Label 3 Data 3
Header 4
Label 5 Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Below text
{{Infobox
|bodystyle  = width:20em;
|name    = Infobox/doc
|title    = Test Infobox
|titlestyle = 
|headerstyle = 
|labelstyle = width:33%
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1 = Label 1
|data1  = Data 1
|header2 = 
|label2 = Label 2
|data2  = Data 2
|header3 = 
|label3 = Label 3
|data3  = Data 3
|header4 = Header 4
|label4 = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5 = Label 5
|data5  = Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

|belowstyle = 
|below = Below text
}}

Embedding[កែប្រែ]

One infobox template can be embedded into another using the |child= parameter. This feature can be used to create a modular infobox, or to create more well defined logical sections.

Top level title
First subsection
Label 1.1 Data 1.1
Second subsection
Label 2.1 Data 2.1
Below text
{{Infobox
| title = Top level title
| data1 = {{Infobox
 | child = yes
 | title = First subsection
 | label1= Label 1.1
 | data1 = Data 1.1
}}
| data2 = {{Infobox
 | child = yes
 | title = Second subsection
 | label1= Label 2.1
 | data1 = Data 2.1
}}
|belowstyle = 
|below = Below text
}}

Full blank syntax[កែប្រែ]

(Note: the template currently handles up to 80 rows; only 20 are included here since infoboxes larger than that will be relatively rare. Just extend the numbering as needed. The microformat "class" parameters are also omitted as they are not commonly used.)

{{Infobox
|name     = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle  = 
|title    = 
|titlestyle  = 
|above    = 
|abovestyle  = 

|imagestyle  = 
|captionstyle = 

|image    = 
|caption   = 
|image2    = 
|caption2   = 

|headerstyle = 
|labelstyle  = 
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1  = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 

|belowstyle =
|below = 
}}

Porting to other MediaWikis[កែប្រែ]

The infobox template requires the tidy extension to be installed, and may not work with other MediaWikis the WP:TRAN has a version of Infobox that has been modified to work on other MediaWikis.

See also[កែប្រែ]