ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
{{{name}}}
Native names
{{{native_name}}}
{{{native_name2}}}
{{{native_name3}}}
{{{other_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{image_map}}}|{{{image_map_size}}}|alt={{{image_map_alt}}}]]
{{{image_map_caption}}}
ប្រភេទ{{{type}}}
និរុត្តិសាស្ត្រ{{{etymology}}}
ទីតាំង{{{location}}}
ទីក្រុងជិតបំផុត{{{nearest_city}}}
សំរបសំរួល0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
ការអង្កេតអាវុធជាតិ ក្រឡាចត្រង្គជាតិLua error in package.lua at line 80: module 'Module:If preview' not found.
តំបន់{{{area}}}
ការកាត់បន្ថយ{{{elevation}}}
កម្ពស់{{{height}}}
{{{beginning_label}}}{{{beginning_date}}}
បង្កើត{{{formed}}}
បង្កើតឡើង{{{founded}}}
ស្ថាបនិក{{{founder}}}
សាងសង់{{{built}}}
សាងសង់ឡើងសម្រាប់{{{built_for}}}
ការប្រើប្រាស់ដើម{{{original_use}}}
យកម្ទេចចោល{{{demolished}}}
កសាងឡើងវិញ{{{rebuilt}}}
ស្ដារឡើងវិញ{{{restored}}}
ស្តារឡើងវិញដោយ{{{restored_by}}}
ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន{{{current_use}}}
ស្ថាបត្យករ{{{architect}}}
ជាងចម្លាក់{{{sculptor}}}
រចនាប័ទ្មស្ថាបត្យកម្ម{{{architecture}}}
អ្នកទស្សនា{{{visitors_num}}} (in {{{visitors_year}}}){{{visitors_ref}}}
ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង{{{governing_body}}}
ម្ចាស់{{{owner}}}
គេហទំព័រ{{{website}}}
Former Invalid designation
ឈ្មោះផ្លូវការ{{{designation1_offname}}}
ប្រភេទ{{{designation1_type}}}
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ{{{designation1_criteria}}}
កំណត់{{{designation1_date}}}
លុបឈ្មោះចេញ{{{delisted1_date}}}
ផ្នែក​របស់{{{designation1_partof}}}
លេខយោង{{{designation1_number}}}
{{{designation1_free1name}}}{{{designation1_free1value}}}
{{{designation1_free2name}}}{{{designation1_free2value}}}
{{{designation1_free3name}}}{{{designation1_free3value}}}
Former Invalid designation
ឈ្មោះផ្លូវការ{{{designation2_offname}}}
ប្រភេទ{{{designation2_type}}}
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ{{{designation2_criteria}}}
កំណត់{{{designation2_date}}}
លុបឈ្មោះចេញ{{{delisted2_date}}}
ផ្នែក​របស់{{{designation2_partof}}}
លេខយោង{{{designation2_number}}}
{{{designation2_free1name}}}{{{designation2_free1value}}}
{{{designation2_free2name}}}{{{designation2_free2value}}}
{{{designation2_free3name}}}{{{designation2_free3value}}}
Former Invalid designation
ឈ្មោះផ្លូវការ{{{designation3_offname}}}
ប្រភេទ{{{designation3_type}}}
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ{{{designation3_criteria}}}
កំណត់{{{designation3_date}}}
លុបឈ្មោះចេញ{{{delisted3_date}}}
ផ្នែក​របស់{{{designation3_partof}}}
លេខយោង{{{designation3_number}}}
{{{designation3_free1name}}}{{{designation3_free1value}}}
{{{designation3_free2name}}}{{{designation3_free2value}}}
{{{designation3_free3name}}}{{{designation3_free3value}}}
Former Invalid designation
ឈ្មោះផ្លូវការ{{{designation4_offname}}}
ប្រភេទ{{{designation4_type}}}
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ{{{designation4_criteria}}}
កំណត់{{{designation4_date}}}
លុបឈ្មោះចេញ{{{delisted4_date}}}
ផ្នែក​របស់{{{designation4_partof}}}
លេខយោង{{{designation4_number}}}
{{{designation4_free1name}}}{{{designation4_free1value}}}
{{{designation4_free2name}}}{{{designation4_free2value}}}
{{{designation4_free3name}}}{{{designation4_free3value}}}
Former Invalid designation
ឈ្មោះផ្លូវការ{{{designation5_offname}}}
ប្រភេទ{{{designation5_type}}}
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ{{{designation5_criteria}}}
កំណត់{{{designation5_date}}}
លុបឈ្មោះចេញ{{{delisted5_date}}}
ផ្នែក​របស់{{{designation5_partof}}}
លេខយោង{{{designation5_number}}}
{{{designation5_free1name}}}{{{designation5_free1value}}}
{{{designation5_free2name}}}{{{designation5_free2value}}}
{{{designation5_free3name}}}{{{designation5_free3value}}}
[[file:ទំព័រគំរូ:Location map World|300px|ប្រអប់ព័ត៌មាន កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ is located in ទំព័រគំរូ:Location map World]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="font-size: %; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">
{{{map_caption}}}

This infobox is part of WikiProject Historic sites. The infobox is meant for use on articles about sites which have been deemed worthy of protection by local, state, provincial, national, or other governmental bodies. Supported designations are listed at the WikiProject's home page. If you would like to add a new designation, contact members of the WikiProject by leaving a comment at the WikiProject talk page and/or see Template:Designation/doc. An explanation of how to use this infobox and what each parameter does is listed below, including examples.

Usage[កែប្រែ]

To get started, copy and paste one of the following blank templates into the top of the article.

Blank template with ALL possible parameters[កែប្រែ]

{{Infobox historic site
| name          = 
| native_name       = 
| native_language     = 
| native_name2      = 
| native_language2    = 
| native_name3      = 
| native_language3    = 
| other_name       = 
| image          = 
| image_size       = 
| alt           = 
| caption         = 
| locmapin        = 
| map_relief       = 
| map_width        = 
| map_caption       = 
| map_dot_mark      = 
| coordinates       = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| gbgridref        = 
| gbgridref_note     = 
| type          = 
| etymology        = 
| location        = 
| nearest_city      = 
| area          = 
| elevation        = 
| height         = 
| beginning_label     = 
| beginning_date     = 
| formed         = 
| founded         = 
| founder         = 
| built          = 
| built_for        = 
| original_use      = 
| demolished       = 
| rebuilt         = 
| restored        = 
| restored_by       = 
| current_use       = 
| architect        = 
| sculptor        = 
| architecture      = 
| visitors_num      = 
| visitors_year      = 
| visitors_ref      = 
| governing_body     = 
| owner          = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| designation1      = 
| designation1_offname  = 
| designation1_type    = 
| designation1_criteria  = 
| designation1_date    = 
| delisted1_date     = 
| designation1_partof   = 
| designation1_number   = 
| designation1_free1name = 
| designation1_free1value = 
| designation1_free2name = 
| designation1_free2value = 
| designation1_free3name = 
| designation1_free3value = 
| designation2      = 
| designation2_offname  = 
| designation2_type    = 
| designation2_criteria  = 
| designation2_date    = 
| delisted2_date     = 
| designation2_partof   = 
| designation2_number   = 
| designation2_free1name = 
| designation2_free1value = 
| designation2_free2name = 
| designation2_free2value = 
| designation2_free3name = 
| designation2_free3value = 
| designation3      = 
| designation3_offname  = 
| designation3_type    = 
| designation3_criteria  = 
| designation3_date    = 
| delisted3_date     = 
| designation3_partof   = 
| designation3_number   = 
| designation3_free1name = 
| designation3_free1value = 
| designation3_free2name = 
| designation3_free2value = 
| designation3_free3name = 
| designation3_free3value = 
| designation4      = 
| designation4_offname  = 
| designation4_type    = 
| designation4_criteria  = 
| designation4_date    = 
| delisted4_date     = 
| designation4_partof   = 
| designation4_number   = 
| designation4_free1name = 
| designation4_free1value = 
| designation4_free2name = 
| designation4_free2value = 
| designation4_free3name = 
| designation4_free3value = 
| designation5      = 
| designation5_offname  = 
| designation5_type    = 
| designation5_criteria  = 
| designation5_date    = 
| delisted5_date     = 
| designation5_partof   = 
| designation5_number   = 
| designation5_free1name = 
| designation5_free1value = 
| designation5_free2name = 
| designation5_free2value = 
| designation5_free3name = 
| designation5_free3value = 
}}

Blank template with most used parameters[កែប្រែ]

{{Infobox historic site
| name         = 
| native_name     = 
| native_language   = 
| image        = 
| caption       = 
| type         = 
| locmapin       = 
| coordinates     = <!-- {{Coord}} -->
| location       = 
| area         = 
| built        = 
| architect      = 
| architecture     = 
| governing_body    = 
| owner        = 
| designation1     = 
| designation1_offname = 
| designation1_date  = 
| designation1_number = 
| designation2     = 
| designation2_offname = 
| designation2_date  = 
| designation2_number = 
| designation3     = 
| designation3_offname = 
| designation3_date  = 
| designation3_number = 
| designation4     = 
| designation4_offname = 
| designation4_date  = 
| designation4_number = 
| designation5     = 
| designation5_offname = 
| designation5_date  = 
| designation5_number = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

All fields are optional because they use ParserFunctions, which allow fields to be hidden if no value is set. The infobox is segmented into several basic parts, including the name of the site, an image, a map of the site's location, basic information about the site, and information pertaining to the registers on which the site is listed. Wikilinks and other formatting are acceptable in any of the Infobox fields except map/image and coordinate parameters.

Please spend some time at the Historic sites WikiProject and its talk page for standards on presenting names, designations, and other data.

Arles Obelisk
Native name
បារាំង: Obélisque d'Arles
Arles obelisque.jpg
The Arles Obelisk in front of the Arles town hall (right)
ទីតាំងPlace de la République
13200 Arles, France
សំរបសំរួល43°40′35″N 4°37′39″E / 43.67636°N 4.627594°E / 43.67636; 4.627594
កម្ពស់15.26 ម៉ែត្រs (50.1 ft)
With pedestal: 19.81 ម៉ែត្រs (65.0 ft)
សាងសង់4th century
កសាងឡើងវិញMarch 26, 1676
ស្ថាបត្យករJacques Peytret
ប្រភេទCultural
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យii, iv
កំណត់1981 (5th session)
ផ្នែក​របស់Arles, Roman and Romanesque Monuments
លេខយោង164
State Party បារាំង
RegionEurope and North America
ឈ្មោះផ្លូវការObélisque antique
កំណត់1840
លេខយោងPA00081180
ប្រអប់ព័ត៌មាន កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ is located in France<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Missing operand for *.%; left: 36.7%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
Location of Arles Obelisk in Lua error in Module:Location_map at line 42: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/France" does not exist.

Basic information[កែប្រែ]

Basic information consists of information that can apply to any site, regardless of what it has been designated. This includes information like the site's location; when the site was built, formed, or founded; and information about who built it and how it was built. Basic information parameters are as follows:

name – Most recognizable name of the site. This may or may not be the official name given by any designation registers. See WP:TITLE for more information.

Example format – | name = Arles Obelisk

native_name – The name of the site in its native language. For sites in countries that have more than one common language, choose the language most closely associated with the specific region of the country in which the site is located, and use the native_name2 and native_name3 parameters for other languages. Only three languages are supported at this time.

Example format – | native_name = Obélisque d'Arles

native_language – The language of the native name or its corresponding ISO 639-1, ISO 639-2 or ISO 639-3 language code. This uses the {{lang}} templates to display a link to the article about the language. If a language name (e.g. "French", "Russian", etc.) is specified, {{ConvertAbbrev}} converts it into its ISO abbreviation.

Example format –| native_language = French

native_name2 – The same as the native_name parameter above.

Example format – | native_name2 = Obelisco de Arles

native_language2 – The same as the native_language parameter above.

Example format – | native_language2 = Spanish or | native_language2 = es

native_name3 – The same as the native_name parameter above.

Example format – | native_name3 = Арль Обелиск

native_language3 – The same as the native_language parameter above.

Example format – | native_language3 = Russian or | native_language3 = ru

type – Type of object

Example format – |type=burial mound, |type=church

location – City, country, state, province, etc. in which site is located. If known, the postal address of the site can be included here as well. It is suggested that links are provided to the cities and countries.

Example format – | location = Place de la République<br/>13200 [[Arles, France]]

area – Land area of the site. Mostly used with districts, parks, and other extended areas. {{Convert}} tags may be used to display English alongside metric measurements.

Example format – | area = 814 acres
Example format – | area = {{convert|814|acre|ha}}

elevation – Elevation above sea level. {{Convert}} tags may be used to display English alongside metric measurements.

Example format – | elevation = 2,400 ft
Example format – | elevation = {{convert|2400|ft}}

height – Height of designated object, if applicable. Mostly used with statues, obelisks, and some buildings. {{Convert}} tags may be used to display English alongside metric measurements.

Example format – | elevation = 151 feet 1 inch
Example format – | elevation = {{convert|151|ft|1|in}}

formed – If the site is a natural land formation or habitat, this parameter describes when it was formed.

Example format – | formed = [[Cretaceous period]]

founded – If the site is a city or locality which was founded by a group of people, this parameter describes when it was founded.

Example format – | founded = March 14, 1698

built – If the site is a building or manmade structure, this parameter describes when it was built.

Example format – | built = 4th century

beginning_label – If none of the above labels quite apply to the article's subject (i.e. if the place was "settled" or "discovered"), this parameter can be used in conjunction with beginning_date to show a customized date.

Example format – | beginning_label = Settled and | beginning_date=15th century

built_for – If a building or structure was built for a specific person (such as a king or queen) or organization, this parameter identifies them.

Example format – | built_for = King Alexander I

demolished – If the site is no longer standing because it has been demolished, this is the date of demolition.

Example format – | demolished = August 22, 2001

rebuilt – If the site was rebuilt after being demolished or destroyed, this is the date the site was rebuilt.

Example format – | rebuilt = December 14, 2007

restored – If the site was remodelled or restored to its original condition, this is the date of restoration.

Example format – | restored = January 7, 1987

restored_by – The person who restored or remodelled the building.

Example format – | restored_by = Natchez Garden Club, Inc.

architect – If the site is a building or manmade structure, this parameter names the architect. If Wikipedia contains an article about the architect, link to that article.

Example format – | architect = Jacques Peytret

architecture – If the site is a building or manmade structure, this parameter describes the architectural style. Links are encouraged.

Example format – | architecture = [[Classical Revival]], Other

visitors_num – Most recent figure describing the number of visitors to the site in a given year. If a specific year is not known, an estimated annual number of visitors can be included.

Example format – | visitors_num = 81,344
Example format – | visitors_num = 80,000 annually

visitors_year – If a specific year was used for visitors_num, the year goes here. If there is a reference, include it in this parameter, making sure to properly format it.

Example format – | visitors_ref = <ref>{{cite web|...}}</ref>

governing_body – Body that owns/operates the historic site. If there is a Wikipedia article about the governing body, link to it. If the site is owned by a local or national government, be sure to provide adequate regional information.

Example format – | governing_body = [[Government of France]]

Image/Map[កែប្រែ]

The infobox can display both an image and a map. If an image is present, the map will be displayed at the bottom of the infobox, and if no image is specified, the map will take its place at the top of the infobox. Image/Map parameters are as follows:

Image[កែប្រែ]

image – Name of main image displayed. Only the title of the image (i.e. Don't include "File:" or "Image:").

Example format – | image = Arles obelisque.jpg

image_size – Width of main image in pixels (Do not include "px"). Default 250.

Example format – | image_size = 300

caption – Caption for main image. Links can be included in this text.

Example format – | caption = Arles Obelisk in front of the Arles Town Hall

alt – Alt text for image. For more information see WP:ALT.

Example format – | alt = Obelisk in front of two buildings.

Site map[កែប្រែ]

image_map – Name of site map image displayed. Only the title of the image (i.e. Don't include "File:" or "Image:").

Example format – | image_map = Historic_site_plan.jpg

image_map_size – Width of site map image in pixels (Do not include "px"). Default 250.

Example format – | image_map_size = 300

image_map_caption – Caption for site map image. Links can be included in this text.

Example format – | image_map_caption = Archaeological map of the historic site

image_map_alt – Alt text for image. For more information see WP:ALT.

Example format – | image_map_alt = An archaeological map of the historic site with circles marking the locations of major finds

Map[កែប្រែ]

locmapin – If you want a map to be displayed, set this parameter to the region in which the site is located. See {{Location map}} for valid regions. If the parameter is left blank, no map will be displayed.

Example format – | locmapin = France

map_relief – Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.

Example format – | map_relief = yes

map_width – Width of the map in pixels (Do not include "px"). Default 235.

Example format – | map_width = 275

map_caption – Caption displayed under the map. The default caption (automatically displayed) is "Location of name in region", where name is controlled by the | name = parameter and region is controlled by the | locmapin = parameter. If you want to display something different, type it here. Links can be included in this text.

Example format – | map_caption = Arles Obelisk is in [[Arles, France]]

map_dot_mark – Pin color for use on the map. Defaults to File:Red pog.svg if left blank. See Commons:Category:Map pointers, dotset 1 for alternate images to use.

Example format – | map_dot_mark = Blue pog.svg

Coordinates[កែប្រែ]

To display the site's location on the map, coordinates are needed. Use the {{Coord}} template. See the Coord template documentation for details on format, display, and other options.

Without coordinates, the map will not display even if a value is present in | locmapin =.

Grid references[កែប្រែ]

For sites in Great Britain an Ordnance Survey grid reference may be given. Spaces are allowed - see details of format.

Example – | gbgridref = TQ 306 815
Statue of Liberty
Statue of Liberty, NY.jpg
The Statue of Liberty in New York Harbor
ទីតាំងLiberty Island, New York City, New York, U.S.
សំរបសំរួល40°41′38″N 74°2′37″W / 40.69389°N 74.04361°W / 40.69389; -74.04361
តំបន់12 acres (49,000 m2)
សាងសង់October 28, 1886
ស្ថាបត្យករFrederic Auguste Bartholdi
អ្នកទស្សនា4,235,595 (includes Ellis Island NM) (in 2005)
ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងU.S. National Park Service
ប្រភេទCultural
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យi, vi
កំណត់1984 (8th session)
លេខយោង307
State Party សហរដ្ឋអាមេរិក
RegionEurope and North America
ឈ្មោះផ្លូវការStatue of Liberty National Monument, Ellis Island and Liberty Island
កំណត់October 15, 1966
លេខយោង66000058
កំណត់October 15, 1924
Designated byPresident Calvin Coolidge
ប្រភេទIndividual
កំណត់September 14, 1976
ប្រអប់ព័ត៌មាន កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ is located in New York City<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Missing operand for *.%; left: 12588.1%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
Location of Statue of Liberty in Lua error in Module:Location_map at line 42: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/USA New York City" does not exist.

Designations[កែប្រែ]

The main focus of this infobox is on the designations, which are displayed hereafter the basic information about the site; up to 5 are allowed. Normally designations are listed in decreasing scope (i.e. an international designation first, followed by a national one, etc.). Each designation is represented by a colored bar, controlled by the {{Designation}} template. Though the Designation template is used in the background here, it can be used as a stand-alone template to create tables, lists, and even other infoboxes. For more information see Template:Designation/doc.

To display a designation, there are several templates. While no parameters are necessary, it is recommended that at least the designation date and reference number (if applicable) are known before adding the designation. For each designation (1-5) the following parameters may be used:

designation1 – Input the callname of the designation here. For a list of supported callnames, see Template:Designation/doc#Supported designations.

Example format – | designation1 = World Heritage Site

designation1_offname – The official name of the historic site, as listed in the register. If the official name is the same as the common name at the top of the infobox, this field is not necessary. If more than one name is included on the register, include all of them.

Example format – | designation1_offname = Obélisque antique

designation1_type – Some registers have certain types of designations (i.e. "Natural" and "Cultural", "Grade I" and "Grade II", etc.). If the type is closely associated with the designation, input that type here.

Example format – | designation1_type = Cultural

designation1_criteria – Some registers require sites to meet specific criteria (normally one or more items in a list) for inclusion. If the criteria is known, input it here.

Example format – | designation1_criteria = ii, iv

designation1_date – Date when the site received this designation. Normally this parameter needs a reference (make sure it is properly formatted).

Example format – | designation1_date = March 4, 1972<ref>{{cite web|...}}</ref>

delisted1_date – If a site has been removed from a designation's list, this is the date of delisting. Setting a value to this parameter causes the designation's color bar to turn grey and adds the word "Former" to the beginning. This parameter also needs a reference.

Example format – | delisted1_date = March 5, 1972<ref>{{cite web|...}}</ref>

designation1_partof – Some designations are part of larger designations (i.e. an individually designated building inside a designated district or an individually designated district in a designated city). For example, Ellis Island is a part of the Statue of Liberty National Monument; both are listed as New York City Landmarks. If the larger designation is listed on the same register, include the name of the larger designation here. If a Wikipedia article exists about that designation, link to it.

Example format – | designation1_partof = [[Statue of Liberty National Monument]]

designation1_number – Most registers include unique reference numbers for each site so that they can be searched for more easily than by name (There may be two Jones Houses on the register, but they have unique reference numbers). Include this reference number here.

Example format – | designation1_number = 70010045

For designations 2-5, these same parameters are used, only "designation1" in all the parameters is replaced by "designation2", "designation3", etc.

Custom parameters

Besides all of these hard-coded parameters there is also the possibility of adding up to 3 custom parameters for each designation. These can be used for information specific to that single register (such as "Region" for World Heritage Sites or "Multiple Property Submission" to the U.S. National Register of Historic Places). If there is anything extra needed to fully identify the designated site, include it here. designation1_free1name – The name (bolded part) of the 1st custom parameter you would like to identify.

Example format – | designation1_free1name = Region

designation1_free1value – The value to which you want to set the custom parameter.

Example format – | designation1_free1value = [[World Heritage Sites in Europe|Europe and North America]]

Up to three custom parameters can be named and defined for each parameter (| designation1_free2name =, | designation1_free2value =, etc.).

Examples[កែប្រែ]

The two infoboxes shown above are two great examples of this infobox in action. The Arles Obelisk infobox shows a site which makes use of a native name, and the Statue of Liberty infobox shows four separate designations. The infoboxes are repeated here, along with more examples, showing the code behind them:

Arles Obelisk[កែប្រែ]

Arles Obelisk
Native name
បារាំង: Obélisque d'Arles
Arles obelisque.jpg
The Arles Obelisk in front of the Arles town hall (right).
ទីតាំងPlace de la République
13200 Arles, France
សំរបសំរួល43°40′35″N 4°37′39″E / 43.67636°N 4.627594°E / 43.67636; 4.627594
សាងសង់4th century
កសាងឡើងវិញMarch 26, 1676
ស្ថាបត្យករJacques Peytret
ប្រភេទCultural
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យii, iv
កំណត់1981 (5th session)
ផ្នែក​របស់Arles, Roman and Romanesque Monuments
លេខយោង164
State Party បារាំង
RegionEurope and North America
ឈ្មោះផ្លូវការObélisque antique
កំណត់1840
លេខយោងPA00081180
ប្រអប់ព័ត៌មាន កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ is located in France<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Missing operand for *.%; left: 36.7%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
Location of Arles Obelisk in Lua error in Module:Location_map at line 42: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/France" does not exist.

This is an example of a standard infobox with two designations. Notice in the World Heritage Site designation, an external link to a page describing the site is provided in the reference number section. Also, in the date section, a small link (such as those seen in {{Infobox World Heritage Site}}) is provided detailing the World Heritage Committee session in which the obelisk was designated. The location parameter includes a line break (<br/>); this is perfectly acceptable in all infobox fields except map/image and coordinate fields.

{{Infobox historic site
| name = Arles Obelisk
| native_name = Obélisque d'Arles
| native_language = French
| image = Arles obelisque.jpg
| caption = The Arles Obelisk in front of the Arles town hall (right).
| designation1 = WHS
| designation1_date = 1981 <small>(5th [[World Heritage Committee|session]])</small>
| designation1_partof = [[Arles, Roman and Romanesque Monuments]]
| designation1_number = [http://whc.unesco.org/en/list/164 164]
| designation1_criteria = ii, iv
| designation1_type = Cultural
| designation1_free1name = State Party
| designation1_free1value = {{FRA}}
| designation1_free2name = Region
| designation1_free2value = [[List of World Heritage Sites in Europe|Europe and North America]]
| designation2 = Monument historique
| designation2_date = 1840
| designation2_number = PA00081180
| designation2_offname = Obélisque antique
| location = Place de la République<br/>13200 [[Arles, France]]
| built = 4th century
| rebuilt = March 26, 1676
| architect = Jacques Peytret
| coordinates = {{coord|43.67636|4.627594|display=inline}}
| locmapin = France
}}

Statue of Liberty[កែប្រែ]

Statue of Liberty
Statue of Liberty, NY.jpg
The Statue of Liberty in New York Harbor
ទីតាំងLiberty Island, New York City, New York, U.S.
សំរបសំរួល40°41′38″N 74°2′37″W / 40.69389°N 74.04361°W / 40.69389; -74.04361
តំបន់12 acres (49,000 m2)
សាងសង់October 28, 1886
ស្ថាបត្យករFrederic Auguste Bartholdi
អ្នកទស្សនា4,235,595 (includes Ellis Island NM) (in 2005)
ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងU.S. National Park Service
ប្រភេទCultural
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យi, vi
កំណត់1984 (8th session)
លេខយោង307
State Party សហរដ្ឋអាមេរិក
RegionEurope and North America
ឈ្មោះផ្លូវការStatue of Liberty National Monument, Ellis Island and Liberty Island
កំណត់October 15, 1966
លេខយោង66000058
កំណត់October 15, 1924
Designated byPresident Calvin Coolidge
ប្រភេទIndividual
កំណត់September 14, 1976
ប្រអប់ព័ត៌មាន កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ is located in New York City<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Missing operand for *.%; left: 12588.1%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
Location of Statue of Liberty in Lua error in Module:Location_map at line 42: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/USA New York City" does not exist.

The Statue of Liberty has been designated as four different things; with this infobox, they can all be shown in the same place. Notice the National Monument section makes use of one of the free parameters by stating under which U.S. President the monument was designated.

{{Infobox historic site
| name = Statue of Liberty
| image = Statue of Liberty, NY.jpg
| caption = The Statue of Liberty in [[New York Harbor]]
| location = [[Liberty Island]], [[New York City]], [[New York (state)|New York]], U.S.
| coordinates = {{coord|40|41|38|N|74|2|37|W|display = inline}}
| locmapin = USA New York City
| built =October 28, 1886
| architect= [[Frederic Auguste Bartholdi]]
| architecture= 
| area = {{convert|12|acre|m2}}
| visitors_num = 4,235,595 (includes [[Ellis Island|Ellis Island NM]])
| visitors_year = 2005
| governing_body = [[United States|U.S.]] [[National Park Service]]
| designation1 = WHS
| designation1_date = 1984 <small>(8th [[World Heritage Committee|session]])</small>
| designation1_type = Cultural
| designation1_criteria = i, vi
| designation1_number = [http://whc.unesco.org/en/list/307 307]
| designation1_free1name = State Party
| designation1_free1value = {{USA}}
| designation1_free2name = Region
| designation1_free2value = [[List of World Heritage Sites in the Americas|Europe and North America]]
| designation2 = NRHP
| designation2_offname = Statue of Liberty National Monument, Ellis Island and Liberty Island
| designation2_date = October 15, 1966
| designation2_number = 66000058
| designation3 = NMON
| designation3_date = October 15, 1924
| designation3_free1name = Designated by
| designation3_free1value = President [[Calvin Coolidge]]
| designation4 = NYC Landmark
| designation4_date = September 14, 1976
| designation4_type = Individual
}}

Chaco Culture – Former designation[កែប្រែ]

Chaco Culture National Historical Park
Chaco Canyon Chetro Ketl great kiva plaza NPS.jpg
The Great Kiva of Chetro Ketl
ទីតាំងSan Juan County and McKinley County, New Mexico, USA
សំរបសំរួល36°03′30″N 107°57′32″W / 36.058333°N 107.958889°W / 36.058333; -107.958889
តំបន់33,977.8 acres (13,750.3 ha)
អ្នកទស្សនា45,539 (in 2005)
ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងNational Park Service
ឈ្មោះផ្លូវការChaco Culture
ប្រភេទCultural
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យiii
កំណត់1987 (11th session)
លេខយោង353
State Party សហរដ្ឋអាមេរិក
RegionEurope and North America
ប្រភេទU.S. historic district
កំណត់October 15, 1966
លេខយោង66000895
កំណត់March 11, 1907
លុបឈ្មោះចេញDecember 19, 1980
Designated byPresident Theodore Roosevelt
កំណត់December 19, 1980

The Choco Culture National Historical Park has also been designated four different things, but one is no longer active. The park used to be a U.S. National Monument but was delisted in 1980 and converted into a National Historical Park. To show the former designation, notice that the infobox greys out the National Monument bar and adds the word "Former" to the beginning of the designation. Notice also that the locator map is not displayed since the locmapin parameter is left blank.

{{Infobox historic site
| name = Chaco Culture National Historical Park
| image = Chaco Canyon Chetro Ketl great kiva plaza NPS.jpg
| caption = The Great Kiva of Chetro Ketl
| location = [[San Juan County, New Mexico|San Juan County]] and [[McKinley County, New Mexico|McKinley County]], [[New Mexico]], [[United States|USA]]
| coordinates = {{coord|36.058333|-107.958889|display = inline}}
| locmapin =
| area = {{convert|33977.8|acre}}
| visitors_num = 45,539
| visitors_year = 2005
| governing_body = National Park Service
| designation1 = WHS
| designation1_offname = Chaco Culture
| designation1_type = Cultural
| designation1_criteria = iii
| designation1_number = [http://whc.unesco.org/en/list/353 353]
| designation1_date = 1987 <small>(11th [[World Heritage Committee|session]])</small>
| designation1_free1name = State Party
| designation1_free1value = {{USA}}
| designation1_free2name = Region
| designation1_free2value = Europe and North America
| designation2 = NRHP
| designation2_date = October 15, 1966
| designation2_type = [[U.S. historic district]]
| designation2_number = 66000895
| designation3 = NMON
| designation3_date = March 11, 1907
| delisted3_date = December 19, 1980
| designation3_free1name = Designated by
| designation3_free1value = President [[Theodore Roosevelt]]
| designation4 = NHP
| designation4_date = December 19, 1980
}}

No image included – Map at top[កែប្រែ]

Tintinhull House and Garden
ប្រអប់ព័ត៌មាន កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ is located in Somerset<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Missing operand for *.%; left: 215.2%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
Location of Tintinhull House and Garden in Lua error in Module:Location_map at line 42: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/United Kingdom Somerset" does not exist.
ទីតាំងSomerset, England
សំរបសំរួល50°58′28″N 2°42′26″W / 50.97444°N 2.70722°W / 50.97444; -2.70722
ការអង្កេតអាវុធជាតិ ក្រឡាចត្រង្គជាតិLua error in package.lua at line 80: module 'Module:If preview' not found.
សាងសង់17th century
Listed Building – Grade I
កំណត់19 April 1961
លេខយោង425669
ប្រភេទGrade II
កំណត់12 April 2005

This infobox does not specify an image, causing the map to be displayed at the top of the infobox instead of at the bottom. You can also choose to display an image with no map (by leaving the locmapin parameter blank as in the above example) or to display neither. If, however, coordinates are known, it is suggested that a map be included.

{{Infobox historic site
| name = Tintinhull House and Garden
| native_name =
| locmapin = United Kingdom Somerset
| coordinates = {{coord|50|58|28|N|2|42|26|W|display = inline}}
| gbgridref = ST 503 197
| location = [[Somerset]], England 
| area =
| built = 17th century
| architect =
| architecture =
| governing_body =
| designation1 = Grade I Listed Building
| designation1_date = 19 April 1961
| designation1_number =425669
| designation2 = National Register of Historic Parks and Gardens
| designation2_date = 12 April 2005
| designation2_type = Grade II
}}

Tracking category[កែប្រែ]

TemplateData[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Buildings and structures infobox templates