ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ព្រឹត្តិការណ៍

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.1]]
{{{caption}}}
ឈ្មោះជាភាសាជាតិ {{{native_name}}}
ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស{{{english_name}}}
វេលា{{{time}}}
ថេរវេលា{{{duration}}}
កាលបរិច្ឆេទ{{{date}}}
ទីកន្លែង{{{venue}}}
ទីតាំង{{{location}}}
កូអរដោនេ{{{coordinates}}}
ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា{{{also known as}}}
ប្រភេទ{{{type}}}
ស្បែក{{{theme}}}
មូលហេតុ{{{cause}}}
អ្នកយកព័ត៌មានទីមួយ{{{first reporter}}}
ថវិកា{{{budget}}}
{{{patron}}}
រៀបចំដោយ{{{organisers}}}
ថតដោយ{{{filmed by}}}
អ្នកចូលរួម{{{participants}}}
លទ្ធផល{{{outcome}}}
គ្រោះថ្នាក់
{{{casualties1}}}
{{{casualties2}}}
{{{casualties3}}}
មរណភាព{{{reported deaths}}}
ជនរងរបួស{{{reported injuries}}}
មនុស្សបាត់បង់{{{reported missing}}}
ការខូចខាត​ទ្រព្យសម្បត្តិ{{{reported property damage}}}
ការបញ្ចុះសព{{{burial}}}
ការសាកសួរ{{{inquiries}}}
សាកសួរ{{{inquest}}}
កូរ៉ូន័រ{{{coroner}}}
ការចាប់ខ្លួន{{{arrests}}}
ជនសង្ស័យ{{{suspects}}}
ជនជាប់ចោទ{{{accused}}}
ផ្តន្ទាទោស{{{convicted}}}
ការគិតប្រាក់{{{charges}}}
សាលក្រម{{{verdict}}}
ការផ្តន្ទាទោស{{{convictions}}}
បំរាមការបោះពុម្ពផ្សាយ{{{publication bans}}}
កាត់ទោស{{{litigation}}}
រង្វាន់{{{awards}}}
ហ្វីល{{{url}}}
គេហទំព័រ{{{website}}}
{{{notes}}}
{{Infobox event
| title          = <!-- Title to display, if other than page name -->
| image          = 
| image_size        = 
| image_alt        =
| caption         = 
| native_name       = 
| native_name_lang     = 
| english_name       = 
| time           = 
| duration         = 
| date           = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}} -->
| venue          = 
| location         = 
| coordinates       = <!-- {{coord|LAT|LON|region:XXXX_type:event|display=inline,title}} -->
| also known as      = 
| type           = 
| theme          = 
| cause          = 
| first reporter      = 
| budget          = 
| patron          = <!-- or |patrons= -->
| organisers        = <!-- or |organizers= -->
| filmed by        = 
| participants       = 
| outcome         = 
| casualties1       =
| casualties2       =
| casualties3       =
| reported deaths     = 
| reported injuries    = 
| reported missing     = 
| reported property damage = 
| burial          = 
| inquiries        = 
| inquest         = 
| coroner         = 
| arrests         = 
| suspects         = 
| accused         = 
| convicted        = 
| charges         = 
| verdict         = 
| convictions       = 
| publication bans     = 
| litigation        = 
| awards          = 
| url           = 
| blank_label       = <!-- or |blank_data= -->
| blank1_label       = <!-- or |blank1_data= -->
| blank2_label       = <!-- or |blank2_data= -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| notes          = 
}}

Example[កែប្រែ]

Bombay Explosion
Bombay-Docks-aftermath1.png
Smoke billowing out of Harbour
វេលា16:15 IST (10:45 UTC)
កាលបរិច្ឆេទ14 April 1944
ទីតាំងVictoria Dock, Bombay, British India
កូអរដោនេ18°57′10″N 72°50′42″E / 18.9527772°N 72.8449774°E / 18.9527772; 72.8449774Coordinates: 18°57′10″N 72°50′42″E / 18.9527772°N 72.8449774°E / 18.9527772; 72.8449774
មូលហេតុship fire
គ្រោះថ្នាក់
800+ dead
3,000 injured
ហ្វីលexample.com
គេហទំព័រexample.com
{{Infobox event
|title=Bombay Explosion
|image=Bombay-Docks-aftermath1.png
|caption=Smoke billowing out of Harbour
|date=14 April 1944
|time=16:15 IST (10:45 UTC)
|place=Victoria Dock, Bombay, [[British Raj|British India]]
|coordinates = {{coord|18.9527772|N|72.8449774|E|type:event_region:IN|display=inline,title}}
|cause=ship fire
|url={{URL|example.com}}
|casualties1=800+ dead
|casualties2=3,000 injured
|website={{URL|example.com}}
}}

ទំព័រគំរូ:Clear both

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

URLs will only be included if you use {{URL}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See also[កែប្រែ]

Hidden tracking/maintenance categories