ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ឧក្រិដ្ឋជន

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូ:Uses infobox person

ទំព័រគំរូ:Tracks Wikidata

Usage[កែប្រែ]

Choose this template judiciously. Unwarranted or improper use of this template may violate the Biographies of living persons, Neutral point of view and Privacy policies.

This template is generally reserved for convicted serial killers, gangsters, mass murderers, old west outlaws, murderers, mafia members, fugitives, FBI 10 Most Wanted, serial rapists, mobsters, and other notorious criminals. It is also appropriately used in Nolle prosequi cases of perpetrators dying during the commission of the act or shortly thereafter, common in a suicide attack or murder–suicide. Infobox criminal is rarely used where notability is not due primarily to the person being a convicted criminal.

Full blank syntax[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
ឈ្មោះកំណើត{{{native_name}}}
កើត{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
បាត់ខ្លួន{{{disappeared_date}}}
{{{disappeared_place}}}
ស្ថានភាព{{{disappeared_status}}}
ស្លាប់{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
មូលហេតុនៃការស្លាប់
{{{death_cause}}}
រាងកាយបានរកឃើញ
{{{body_discovered}}}
កន្លែងសម្រាក
{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
វិមាន{{{monuments}}}
សញ្ជាតិ{{{nationality}}}
ឈ្មោះផ្សេងទៀត{{{other_names}}}
ពលរដ្ឋ{{{citizenship}}}
ការអប់រំ{{{education}}}
សាលា​ចាស់{{{alma_mater}}}
អាជីព{{{occupation}}}
ឆ្នាំដែលសម្តែង{{{years_active}}}
និយោជក{{{employer}}}
អង្គការ{{{organization}}}
ភ្នាក់ងារ{{{agent}}}
ត្រូវបានគេស្គាល់ថា{{{known_for}}}
{{{notable_works}}}
រចនាប័ទ្ម{{{style}}}
ប្រាក់ចំណូល{{{net_worth}}}
កម្ពស់{{{height}}}
ទូរទស្សន៍{{{television}}}
ចំណងជើង{{{title}}}
រយៈពេល{{{term}}}
អ្នកកាន់តំណែងមុន{{{predecessor}}}
អ្នកបន្តវេន{{{successor}}}
គណបក្ស​នយោបាយ
{{{party}}}
ចលនា{{{movement}}}
អ្នកប្រឆាំង{{{opponents}}}
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ
{{{boards}}}
ស្ថានភាពព្រហ្មទណ្ឌ{{{conviction_status}}}
ពន្ធភាព{{{spouse}}}
កូន{{{children}}}
មាតាបិតា{{{parents}}}
សាច់ញាតិ{{{relatives}}}
សញ្ញាហៅ{{{callsign}}}
រង្វាន់{{{awards}}}
ភក្ដីភាព{{{allegiance}}}
ការជម្រុញ{{{motive}}}
ការផ្តន្ទាទោស{{{conviction}}}
ការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌ{{{criminal_charge}}}
ទោសទណ្ឌ{{{conviction_penalty}}}
ចំនួនរង្វាន់
{{{reward_amount}}}
ចាប់យកស្ថានភាព
{{{capture_status}}}
អ្នកចង់បាន
{{{wanted_by}}}
ដៃគូ{{{partners}}}
ចង់បានតាំងពី{{{wanted_since}}}
វេលាធំ
{{{time_at_large}}}
រត់គេចខ្លួន{{{escaped}}}
បញ្ចប់ការរត់គេច{{{escape_end}}}
មតិយោបល់{{{comments}}}
ព័ត៌មានលម្អិត
ជនរងគ្រោះ{{{victims}}}
កាលបរិច្ឆេទ{{{date}}}
{{{time}}}
វិសាលភាពរបស់ឧក្រិដ្ឋកម្
{{{beginyear}}}–{{{endyear}}}
ប្រទេស{{{country}}}
រដ្ឋ{{{states}}}
ទីតាំង{{{locations}}}
គោលដៅ{{{targets}}}
សម្លាប់{{{fatalities}}}
រងរបួស{{{injuries}}}
អាវុធ{{{weapon}}}
កាលបរិច្ឆេទចាប់ខ្លួន
{{{apprehended}}}
ជាប់គុកនៅ{{{imprisoned}}}
{{{module}}}
ហត្ថលេខា[[File:{{{signature}}}|{{{signature_size}}}|alt={{{signature_alt}}}]]
គេហទំព័រ
{{{website}}}
កំណត់ចំណាំ
{{{footnotes}}}
{{Infobox criminal
| honorific_prefix = 
| name = 
| honorific_suffix = 
| native_name = 
| native_name_lang = 
| image = 
| image_upright = 
| image_size = 
| alt = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date =   <!-- {{birth date|YYYY|MM|DD}} if dead;
            {{birth date and age|yyyy|mm|dd|mf=yes}} if year, month and day known;
            {{birth year and age|yyyy|mm}} if year and month known;
            {{birth year and age|yyyy}} if only year known -->
| birth_place = 
| disappeared_date = 
| disappeared_place = 
| disappeared_status = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place = 
| death_cause = 
| body_discovered = 
| resting_place = 
| resting_place_coordinates =
| monuments = 
| nationality = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
| other_names = 
| citizenship = 
| education = 
| alma_mater = 
| occupation = 
| years_active = 
| employer = 
| organization = 
| agent = 
| known_for = 
| notable_works = 
| style = 
| net_worth = 
| height = 
| television = 
| title = 
| term = 
| predecessor = 
| successor = 
| party = 
| movement = 
| opponents = 
| boards = 
| criminal_charge = 
| conviction_penalty = 
| conviction_status = 
| spouse =     <!-- Do not include unless notable or relevant to the crime involved -->
| children =    <!-- (as above) -->
| parents =    <!-- (as above) -->
| relatives = 
| callsign = 
| awards = 
| website = 
| allegiance =   <!-- [[Lucchese crime family]] (only?) -->
| motive = 
| conviction = 
| trial =     <!-- Only use this if the trial is bluelinked, e.g. Mafia Commission Trial -->
| trial_start = 
| trial_end = 
| reward_amount = 
| capture_status = 
| wanted_by = 
| partners = 
| wanted_since = 
| time_at_large = 
| escaped = 
| escape_end = 
| comments = 
| victims = 
| date = 
| time = 
| beginyear = 
| endyear = 
| country = 
| states = 
| locations = 
| targets = 
| fatalities = 
| injuries = 
| weapons = 
| apprehended = 
| imprisoned = 
| module =
| signature =
| signature_size =
| signature_alt = 
| footnotes = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

name
Name of criminal
image
Filename of an image of the criminal, e.g., Dahmer.jpg
image_upright
image_size
caption
Text to appear below image of criminal (if necessary; e.g. image features more than one person)
birth_date
Criminal's birth date
birth_place
Criminal's birth place
death_date
Date of criminal's death (leave blank if still living)
death_place
Place where criminal died (leave blank if still living)
cause
Cause of death
resting_place
Cemetery, etc.
nationality
Use only when necessary per WP:INFONAT
known_for
(e.g., "Most Wanted Man in the World", One of FBI's 10 Most Wanted, etc.)
alias
Any aliases used by person or for the person
height
Criminal's height
allegiance
Name of the Organized Crime allegiance, if any
motive
charge (charges)
What the criminal is accused of (note that this is different from what the criminal is -- later -- convicted of)
conviction
Crimes individual was convicted of (Dates of conviction)
conviction_penalty
Sentence for crimes (list each separately, in chronological order)
conviction_status
e.g., at-large, in prison, on parole, released, dead (specify if executed), etc.
trial
A link to the trial, such as Mafia Commission Trial. However, should be given as plaintext (e.g. |trial=Mafia Commission Trial)
trial_start
The start date of the trial.
trial_end
The end date of the trial.
reward_amount
Amount of money that an agency such as a government offers(/offered?) for information leading to the criminal's capture
capture_status
Current status (e.g., Fugitive, Arrested, Killed)
wanted_by
(e.g., DEA, Scotland Yard, Interpol, etc.)
partners
Other prominent criminal partners of this criminal
wanted_since
Year when criminal became wanted
time_at_large
(calculated? if wanted_since given)
predecessor
Name of the person from whom the criminal took a criminal post, if any; useful for cases of criminals belonging to a mafia family or to a drug cartel etc. when the criminal took over the organization after the head of a crime family or cartel was eliminated
successor
Name of the person who took over after this criminal was assassinated; useful as per predecessor above
escape
Date/s when criminal escaped from custody
escape_end
Date/s when criminal was captured after escaping custody
occupation
Occupation of the criminal
comments
Free-text field for any unique information that won't fit into any existing field
spouse
Name of spouse. Leave blank if none or if they are not relevant to the crime/s committed or are not themselves notable
parents
Names of parents. Leave blank if as above (spouse).
children
Names of children. Leave blank if as above (spouse, parents).
apprehended
Four-digit year of apprehension
imprisoned
Location of incarceration (town or institution), and optionally, four-digit year of incarceration
footnotes

Microformat[កែប្រែ]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{Birth date}}, {{Birth date and age}}, or {{Birth-date}} are used in the infobox. (but do not use these if the date is before 1583).

To include a URL, use {{URL}}

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Tracking categories[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for ប្រអប់ព័ត៌មាន ឧក្រិដ្ឋជន