ទំព័រគំរូ:Birth date

ពីវិគីភីឌា

({{{1}}}-Expression error: Unrecognized punctuation character "{".-{{{3}}})January 1, 1900