ទំព័រគំរូ:Admin

ពីវិគីភីឌា

[[User:{{{1}}}|{{{1}}}]]([[User talk:{{{1}}}|ពិភាក្សា]] | [[Special:Contributions/{{{1}}}|ការរួមចំនែក]] | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

អ្នកអភិបាល

របៀបប្រើ

{{admin|ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់}}