ទំព័រគំរូ:CIA World Factbook link

ពីវិគីភីឌា

{{{2}}} ច្រកចូលនៅក្នុង សៀវភៅការពិតពិភពលោក