ទំព័រគំរូ:CSS3 multiple column layout/doc

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Usage[កែប្រែ]

This template documents browser support for CSS3 multiple column layout.

References[កែប្រែ]

 • "CSS Multi-column Layout Module" W3C
 • "When can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc"
 • Wikimedia Traffic Analysis Report - Browsers. WikiMedia.


Test[កែប្រែ]

column-count

 • Column 1
 • Column 2
 • Column 3

-moz-column-count

 • Column 1
 • Column 2
 • Column 3

-webkit-column-count

 • Column 1
 • Column 2
 • Column 3