ទំព័រគំរូ:Copy to Wiktionary

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]


Usage[កែប្រែ]

For usage, see Wikipedia:Template messages/Moving#Copying to other projects.

This template will categorise tagged articles into Category:Copy to Wiktionary.

Users of this template should first confirm the article meets Wiktionary's criteria for inclusion.

Users of this template should first confirm that Wiktionary does not have a transwikied article on this word or phrase already.

Please do not subst: this template. Please do not insert {{...}} characters into the edit summary of the target pages, as this causes formatting problems after the edit history is transwikied. This template is a self-reference.

See also[កែប្រែ]