ទំព័រគំរូ:Deletion tools

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

To exclude some sections from the table, you can give the template one or more of the following parameters:

 • afd=0
 • tfd=0
 • cfd=0
 • user=0
 • stub=0
 • merge=0
 • move=0
 • speedy=0
 • unfree=0
 • transwiki=0

To include only certain sections, use the parameter all=0 plus one or more of the following parameters:

 • afd=1
 • tfd=1
 • cfd=1
 • user=1
 • stub=1
 • merge=1
 • move=1
 • speedy=1
 • unfree=1
 • transwiki=1

For instance, {{deletion tools|all=0|afd=1}} will show only that section which deals with articles for deletion.

See also[កែប្រែ]