ទំព័រគំរូ:Font color

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

{{Font color|<text color>|<background color>|<text>}}

Examples of use:

  • {{Font color|blue|this is about plants}}: this is about plants:(it appears in blue text).
  • {{Font color||red|text in red background}}: text in red background:(no parameters are used for the text color, only for the background)
  • {{Font color|red|yellow|red text with yellow background}}: red text with yellow background

See also[កែប្រែ]