ទំព័រគំរូ:Font color

ពីវិគីភីឌា

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

{{Font color|<text color>|<background color>|<text>}}

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើ:

  • {{Font color|blue|this is about plants}}: this is about plants
  • {{Font color||red|text in red background}}: text in red background
  • {{Font color|red|yellow|red text with yellow background}}: red text with yellow background

មើលផងដែរ[កែប្រែ]