ទំព័រគំរូ:Infobox Chinese/Vietnamese

ពីវិគីភីឌា
ឈ្មោះវៀតណាម
Vietnamese{{{vie}}}
Vietnamese alphabet{{{qn}}}
Hán-Nôm{{{hn}}}
Chữ Hán{{{chuhan}}}
Chữ Nôm{{{chunom}}}
Literal meaning{{{lqn}}}