ទំព័រគំរូ:Infobox officeholder/office/doc

ពីវិគីភីឌា

This template is used in conjunction with Template:Infobox officeholder.

Usage[កែប្រែ]

{{{speaker}}} [[ប្រធានសភានីតិបញ្ញត្តិ{{{state_legislature}}}]]
{{{prior_term}}}
{{{order}}} [[{{{minister_from}}} ឯកអគ្គរដ្ឋទូត{{{country}}}|{{{minister_from}}} Minister to {{{country}}}]]
សមាជិករបស់[[សភា{{{assembly}}}]]
សម្រាប់{{{constituency_AM}}}
សមាជិករបស់[[រដ្ឋសភា{{{assembly}}}]]
សម្រាប់{{{riding}}}
{{{majority_leader}}} [[មេដឹកនាំភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ{{{state_senate}}}]]
{{{majority_floor_leader}}} [[មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ព្រឹទ្ធសភា{{{state_senate}}}]]
{{{minority_leader}}} [[មេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចរបស់ព្រឹទ្ធសភា{{{state_senate}}}]]
{{{minority_floor_leader}}} [[មេដឹកនាំជាន់ទាបរបស់ព្រឹទ្ធសភា{{{state_senate}}}]]
{{{convocation}}}
សន្មត់ថាតំណែង
{{{termstart}}}
តែងតាំងឈ្មោះដោយ{{{nominator}}}
តែងតាំងដោយ{{{appointer}}}
ព្រះមហាក្សត្រ{{{monarch}}}
ប្រធានាធិបតី{{{president}}}
អគ្គទេសាភិបាល{{{governor_general}}}
នាយករដ្ឋមន្ត្រី{{{primeminister}}}
អធិការបតី{{{chancellor}}}
រដ្ឋមន្ត្រី{{{minister}}}
Taoiseach{{{taoiseach}}}
First Minister{{{firstminister}}}
ប្រធានរដ្ឋាភិបាល{{{premier}}}
អភិបាល{{{governor}}}
Lieutenant Governor{{{lieutenant_governor}}}
អនុប្រធាន{{{vicepresident}}}
Vice Governor{{{vicegovernor}}}
[[ឧបនាយករ{{{office}}}|ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី]]{{{viceprimeminister}}}
Vice Premier{{{vicepremier}}}
រង{{{deputy}}}
មេដឹកនាំ{{{leader}}}
[[អនុសេនីយ៍ឯក{{{office}}}|អនុសេនីយ៍ឯក]]{{{lieutenant}}}
{{{1blankname}}}{{{1namedata}}}
{{{2blankname}}}{{{2namedata}}}
{{{3blankname}}}{{{3namedata}}}
{{{4blankname}}}{{{4namedata}}}
{{{5blankname}}}{{{5namedata}}}
Succeeding{{{succeeding}}}
ក្រុមសភា{{{parliamentarygroup}}}
មណ្ឌលបោះឆ្នោត{{{constituency}}}
បោះឆ្នោត{{{majority}}}