ទំព័រគំរូ:Joomla version

ពីវិគីភីឌា
{{Joomla version|label}}

{{Joomla version}} 5.1.1
{{Joomla version|date}} 28 ខែឧសភា 2024[១]
{{Joomla version|versiondate}} 5.1.1 (28 ខែឧសភា 2024)[១]
{{Joomla version|unstablelabel}}

{{Joomla version|unstable}} 4.3.0
{{Joomla version|unstabledate}} 18 ខែមេសា 2023[២]
  1. ១,០ ១,១ "Release 5.1.1". 28 ខែឧសភា 2024.
  2. "Joomla 4.3 Beta 3 - Feature freeze. See what made it" (in ភាសាអង់គ្លេស). Retrieved 21 ខែកុម្ភៈ 2023.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)