ទំព័រគំរូ:Legend inline

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Description[កែប្រែ]

  • Shows a legend with a coloured box.
  • This template differs from Template:Legend only in that it uses display:inline to prevent line breaks after each legend.

Usage[កែប្រែ]

See Template:Legend/doc for usage.

See also[កែប្រែ]

  • For the original version of this template using display:block, see {{Legend}}
  • For legend rows representing lines, see {{legend-line}}
  • {{legend2}}