ទំព័រគំរូ:NZL

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

 នូវែលសេឡង់

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

Description

{{NZL}}

Renders a flag icon and wikilink to [[ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស New Zealand|ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស New Zealand]]. This template is equivalent to {{flag|New Zealand}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code, IOC code, and FIFA code for New Zealand as a shorthand editing convenience.


See also