នូវែលសេឡង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រទេស​នូវែលសេឡង់​[១]ត្រូវបានគេកត់សំគាល់ថាលក្ខណះភូមិសាស្រ្តញែកចេញពីគ្នា:វាស្ថិតនៅប្រមាណពី ២០០០គម(1250miles)ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេស Australiaកាត់នឹងសមុទ្រ Tasman Sea,និងស្ថិតនៅជាប់ប្រទេសភាគខាងជើងដូចជាNouvelle-Calédonie, Fiji ព្រមទាំងTonga.ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដែលញែកដាច់ពីគេប្រទេស​នូវែលសេឡង់​បា​នបង្កើត distinctive fauna គ្រប់គ្រងដោយbirds, ក្រុមមនុស្សដែលបានវិនាសសាបសូន្យបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់មនុស្សព្រមទាំង mammals they introduced. ភាគច្រើនចំនួនប្រជាជនប្រទេស​នូវែលសេឡង់​​ជាEuropean descent;និងindigenous Māori​ ច្រើនបំផុតជាអនីតិភាពAsians and non-Māori Polynesians ក្រុមអនីតិភាពទាំងនោះមានភាពសំខាន់, ជាពិសេសនៅ urban areas. ភាសាដែលគេប្រើនោះគីភាសាអង់គ្លេស English.

ប្រទេស​នូវែលសេឡង់​​ជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយdeveloped countryដែលមានឋានះខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រទេសនៅលើអន្តរជាតិដែលជាប្រទេសកំពូលៗ,រួមទាំងការអប់រំeducation, សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចeconomic freedom,ហើយបង្ហាញនូវសុង្កដ្ឋាននៃអំពើពុករលួយlack of corruption. ទីក្រុងជាច្រើនក៏មានឋានះខ្ពស់ៗក្នុងចំនោមទីក្រុងមានបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតទី២Elizabeth II,ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះhead of stateហើយក៏ជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេអោយតំណាងជាGovernor-General who holds reserve powers.[២] ក្សត្រីនិងអភិបាលខេត្តទូទៅកម្រនឹងលុកដៃក្នុងការប្រើអំណាចដោយគ្មានការចេញបញ្ជាពីខណះរដ្ឋមន្រ្តី​ នីតិបញ្ញាតិ[political power]] ត្រូវបានគេអនុវត្តដោយប្រជាធិបតេយ្យ democratically elected រដ្ឋសភានៃប្រទេស​នូវែលសេឡង់​Parliament of New Zealand,ព្រមទាំងអំនាចប្រតិបត្តិដែលធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ឋិភាពដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់​ Prime Minister និងមនុស្សដទៃទៀតនៅជួររដ្ឋមន្ត្រី Cabinet.

  1. គណៈកម្មការមនុស្សសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម
  2. "The Reserve Powers" The Governor-General of New Zealand ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2009-07-09