ទំព័រគំរូ:R semi-protected

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅពេលបានប្រើជាមួយទំព័រគំរូ: "ស្នូកចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមបញ្ជូនបន្ត" (ស្នូក rcat):

ទំព័រគំរូ {{Redirect category shell}} អាចនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីបន្ថែមទំព័រគំរូ rcat មួយឬច្រើន រួមជាមួយថាវរូប និងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរបស់ពួកវាទៅកាន់ការបញ្ចូនបន្តមួយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលទំព័រឯកសារកម្មខាងក្រោម។

នៅពេលបានប្រើដោយខ្លួនវា:

  • នេះជាការបញ្ជូនបន្តពីa title that is semi-protected from editing for any of several possible reasons. For more information follow the category link
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្កើត]