ទំព័រគំរូ:Raise

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Use to raise some text or other element a specified number of units (recommend proportional 'em' units), otherwise by a default 0.6em:

{{raise|Nem|text/element}} to raise by N em units  (e.g. {{raise|0.4em|This is the text to raise.}})
{{raise|text/element}} to raise by default 0.6em.

See also[កែប្រែ]