ទំព័រគំរូ:Retrieved

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Retrieved on ២០២០-០៥-៣០.

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Description[កែប្រែ]

Implements Template:Cite web "Retrieved on ..." behavior for use within citations using templates without "Retrieved on ..." behavior such as:

Template:Imdb title
Template:Rotten-tomatoes
Example:

A [[Brad Pitt]] statement.<ref>{{Imdb name|id=0000093|name=Brad Pitt}}. {{Retrieved | accessdate=២០២០-០៥-៣០ }}</ref>=== References ===

{{Reflist}}

Generates:

A Brad Pitt statement.[១]References

  1. Brad Pitt នៅក្នុង Internet Movie Database. Retrieved on ២០២០-០៥-៣០.

Usage[កែប្រែ]

{{Retrieved | accessdate=២០២០-០៥-៣០}}
Generates: Retrieved on ២០២០-០៥-៣០.
{{Retrieved | accessdate=ខែឧសភា ៣០, ២០២០}}
Generates: Retrieved on ខែឧសភា ៣០, ២០២០.