ទំព័រគំរូ:Sfn

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

The shortened footnote template {{sfn}} creates a short author-date citation in a footnote. For use with ទំព័រគំរូ:Sfnote.

ទំព័រគំរូ:Harvard citation documentation