ទំព័រគំរូ:Shipboxflag

ពីវិគីភីឌា

ទំព័រគំរូ:Shipboxflag/core

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{shipboxflag|nation|variant}}

Produces a larger flag icon, suitable for an image in the Ship flag parameter of Template:Infobox Ship Career.

Parameters
  • nation — Use either the name of the nation or the three-letter ISO 3166-1 alpha-3 country code
  • variant (optional) — Specifies the flag to use. This parameter is documented by the appropriate template in Category:Country data templates. For many countries, the naval parameter will select the naval ensign, but for civil ships, this parameter may be omitted.

Examples[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]