ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Country data templates

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

This category contains all country data templates used for calls to template:flagicon, template:flagcountry and template:flag. See Wikipedia:WikiProject Flag Template.

All Template:Country data XXX pages (also includes redirects).

Redirects to these templates here are contained in Category:Country data redirects.

Use Special:Recentchangeslinked/Category:Country data templates to display all recent changes to these templates here.

See also: Country data templates with distinct shortname

km:ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូប្រើសំរាប់ទិន្នន័យ នៃប្រទេស

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "Country data templates"

ទំព័រចំនួន២០០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២៤៦ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)