ទំព័រគំរូ:TOCCenter

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អត្ថបទ នៃ ចំណងជើងរង

បំរើបំរាស់

នេះជាទំព័រគំរូ ប្រើសំរាប់ដាក់ មាតិកាអត្ថបទ ឬទំព័រណាមួយអោយស្ថិតនៅទីតាំង កណ្តាល។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើបែបនេះ សូមថតចំលង កូដខាងក្រោម រួច ដាក់វាបញ្ចូលទៅក្នុងទំព័រ ឬអត្ថបទនោះ។

{{TOCCenter}}

សូមមើលផងដែរ