ទំព័រគំរូ:Tlsx

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{subst:[[ទំព័រគំរូ:|]]}}

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{tlsx|template|first parameter|second|third|fourth|fifth|sixth|seventh|eight|ninth}}{{subst:template|first parameter|second|third|fourth|fifth|...}}

Purpose
Similar to {{tlx}} but for templates which should be substituted instead.

Up to six parameters for the specified template are displayed as placeholders, more parameters are shown as "|...".

Usage[កែប្រែ]

{{Tlsx|template name|params ...}}

Example[កែប្រែ]

Code Result
{{Tlsx|x4|value1|3=name=value2}} {{subst:x4|value1|name=value2}}

See also[កែប្រែ]