ទ្រខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា

ទ្រខ្មែរ

ឯកសារ:Tro Khmer.jpg
ឈ្មោះ ទ្រខ្មែរ - (Tro Khmer)
ឧបករណ៍ ​ តន្ត្រីខ្សែរបី
ការវិវឌ្ឍន៍ ស.វ ទី៣
តំណាងឱ្យខណ្ឌទាំង៥
  • តំណាងវិញ្ញាណ
  • តំណាងសង្ខារ
  • តំណាងសញ្ញា
  • តំណាងវេចនា
  • តំណាងរូប
ទ្រខ្មែរមាន ៣ប្រភេទ ទ្រអ៊ូ ទ្រឆេ ទ្រសោ

ទ្រខ្មែរ (អង់គ្លេស: Tro Khmer) ជាឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរខ្សែរ៣ ពីបុរាណដែលត្រូវបានគេជឿថា មានដើមកំណើតនាស.វទី៣ មកម្ល៉េះក្នុងសម័យកាលនៃ អាណាចក្រភ្នំ ទ្រខ្មែរចែកចេញជា ៣ប្រភេទ មានដូចជា ៖ ទ្រអ៊ូ ទ្រឆេ និង ទ្រសោ ដែលប្រគុំក្នុងវង្សភ្លេងអារ័ក្ស វង្សភ្លេងពិធីមង្គលការ និង វង្សភ្លេងក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ។ [១]


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Cambodian Culture since 1975: Homeland and Exile Asia East by South. Cornell University Press. 1975. p. 216. ល.ស.ប.អ. 1501723855. https://books.google.com.kh/books?id=3aFhDwAAQBAJ&dq=Tro+Khmer+found+%3F&source=gbs_navlinks_s.