ទ្រឆេ

ពីវិគីភីឌា

ដឺត្រូហ្សាឬឆែឆែ (តាក់ខា) ឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ។ វាជាសមាជិកតូចបំផុតនៃក្រុមត្រកូលត្រ។ វាត្រូវបានបើកបរដូចគ្នានឹងរថយន្ត Tro, មួយ octave ខ្ពស់។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]