ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងពិជគណិត ទ្រឹស្តីបទ​ផលគុណ​កត្តា​គឺ​ជា​ទ្រឹស្តីបទ​សំរាប់​រក​កត្តា​នៃ​ពហុធា (កន្សោមដែលក្នុងនោះតួនិមួយៗត្រូវបានគេបូក ដក ឬ គុណតែប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍៖ ) ។

ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តាពោលថា ពហុធា មាន ជាកត្តាលុះត្រាតែ

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

រកកត្តានៃពហុធា ។ ដោយ នោះគេថា ចែកដាច់នឹង ។ គេបាន អាចសរសេ

ហេតុនេះ និង ជាកត្តនៃ