នរវរនគរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាជធានីនរវរនគរ ឬ ណាហ្វូណា (ភាសាចិន) ដែលទីតាំងនៅអង្គរបុរី ខេត្តតាកែវ ចុងសតវត្សទី៦-៧ រជ្ជកាលអាណាចក្រភ្នំ និងក្សត្រ ចេនឡា បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅភ្នំដា ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ ដែលជារាជធានីនៅ សម័យនគរភ្នំ ឬអាណាចក្រខ្មែរ ឬហ្វូណន[១]

  1. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ដោយលោក ត្រឹង ងា ឆ្នាំ១៩៧៣ ទំព័រទី៦៧ កថាខណ្ឌទី៣។