នរាយណ៍ (ហោត្រ)

ពីវិគីភីឌា

ព្រាហ្មណ៍នរាយណ៍ រជ្ជកាល (រាជេន្ទ្រវម៌្មទី២ និង ជយវម៌្មទី៦) លោកក៏បានបំរើក្រោមរាជ្យវ្រះបាទរាជេន្ទ្រវម៌្មទី២ជា ហោត្រ របស់ទ្រង់ ក៏ជាព្រាហ្មណ៍ជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែរ។